Gnaszyńskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego w Gnaszynie

Reference code
8/174/0
Border dates
1945-1956
Number of series
25
Number of scans
0

Content:

Akta władz przedsiębiorstwa z lat 1945 - 1956, sygn. 1 - 24, w tym: protokoły posiedzeń Zarządu Zakładu, protokoły posiedzeń Rady Zakładowej, okólniki i zarządzenia wewnętrzne i władz nadrzędnych, akta dotyczące szkód i zniszczeń wojennych, planu odbudowy Zakładu, protokoły dotyczące wymiany pieniędzy, korespondencja dotycząca obchodów świąt państwowych, spraw personalnych, dojazdu do pracy, bhp, zaopatrzenia, orkiestry fabrycznej, nagród; Akta dotyczące produkcji z lat 1946 - 1956, sygn. 25 - 55, w tym: plany produkcyjne, sprawozdania, protokoły z narad i odpraw w sprawach produkcji, normy pracy, cenniki, zarządzenia dotyczące płac i premiowania, okólniki i zarządzenia dotyczące zaopatrzenia, praktyki studenckie; Akta współzawodnictwa i racjonalizacji z lat 1948 - 1955, sygn. 56 - 70, w tym: zarządzenia, regulaminy dotyczące współzawodnictwa, sprawozdania ze współzawodnictwa, Zakładowa Komisja Usprawnień, wnioski racjonalizatorskie, Klub Racjonalizacji i Techniki; Akta dotyczące załogi z lat 1946 - 1955, sygn. 71 - 91, w tym: korespondencja dotycząca spraw personalnych i zatrudnienia, sprawozdania Działu Socjalnego, szkolenie zawodowe, sprawozdania z bhp, protokoły z zebrań Koła Bhp, protokoły kontroli bhp, korespondencja dotycząca ubezpieczeń, nakazy Inspektora Pracy, doniesienia o wypadkach, statystyki zbiorcze z nieszczęśliwych wypadków; Organizacje przyzakładowe i inne z lat 1945 - 1953, sygn. 92 - 94, w tym: akta dotyczące klubu sportowego, orkiestry fabrycznej, szkód spowodowanych przez pożar; Listy płac, dzienniki podawcze z roku 1945, sygn. 95 - 104, w tym: listy płac: Szwalni, Oddziału Mechanicznego, Oddziału Gospodarczego, folwarku, dziennik podawczy.

The history of the creator:

Gnaszyńskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego w Gnaszynie powstały w 1945 roku w wyniku upaństwowienia istniejącego wcześniej przedsiębiorstwa pod nazwą Gnaszyńska Manufaktura S.A. w Gnaszynie Zakłady te, stanowiące przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Gnaszynie, otrzymały aktualna nazwę w 1949 roku na podstawie Zarządzenia Ministra Przemysłu Lekkiego. W 1946 roku zakład zatrudniał ponad 1.700 robotników. Przedsiębiorstwo to posiada między innymi przędzalnię i tkalnię lnu.

Border dates:

1945-1956

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1945-1956.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

104

Total archival units developed :

104

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.8

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Card inventory approved Tak
Book inventory approved Tak inwentarz Nr 203

Wstęp i inwentarz sporządził Waldemar Tyras (1964). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.