Myszkowska Przędzalnia „August Schmelzer” Spółka Akcyjna w Myszkowie

Reference code
8/178/0
Border dates
1884-1944
Number of series
3
Number of scans
0

Content:

Akta władz przedsiębiorstwa z lat 1886 - 1943, sygn. 1 - 24, 176 - 179, w tym: statuty, protokoły walnych zgromadzeń akcjonariuszy, sprawozdania, statystyka, protokoły badania ksiąg handlowych, odpisy rejestru handlowego, świadectwa przemysłowe, ubezpieczenia fabryki, akcje; Akta księgowe i handlowe z lat 1884 - 1944, sygn. 25 - 136, 169 - 175, w tym: bilanse, inwentarze, księgi główne, memoriały, dzienniki, odbiorcy, dłużnicy i wierzyciele, kasa, korespondencja handlowa; Akta dotyczące załogi z lat 1908 - 1943, sygn. 137 - 168, w tym: książki paszportowe robotników, listy płac, nieszczęśliwe wypadki, ubezpieczenia, opieka nad matka i dzieckiem;

The history of the creator:

Przędzalnia Augusta Schmelzera w Myszkowie powstała w 1883 roku. Jej założycielami byli: August Schmelzer i Karol Adolf Schmelzer, pochodzący z Saksonii. W 1897 zakład przekształcono w Towarzystwo Akcyjne Bawełnianej Manufaktury "August Schmelzer" w Myszkowie. Towarzystwo to zostało zatwierdzone ukazem carskim z dnia 4 lipca 1897 roku, a rozpoczęło działalność 18 listopada 1897 roku. W 1930 roku fabryka funkcjonuje pod nazwą: Myszkowska Przędzalnia "August Schmelzer" Spółka Akcyjna. Na czele Spółki stał Zarząd w skład, którego wchodziło 5 członków (Hugo Oberlander, Rafał Szeroszewski, M. Budzyner, Adolf Edelman, Gustaw Birstein). Dyrektorem zarządzającym był dr Gustaw Birstein. Kapitał akcyjny w tym czasie wynosił 2 miliony zł. podzielonych na 2 tyś. akcji po 1000 zł. każda. W 1935 roku kapitał Spółki został obniżony o 500 tyś. Zł. W okresie międzywojennym przeciętna roczna produkcja wynosiła 120 ton. Zakład zatrudniał około 600 robotników, 22 osoby personelu technicznego oraz 16 urzędników.

Border dates:

1884-1944

Classification:

The name of the creator:

Towarzystwo Akcyjne Bawełnianej Manufaktury "August Schmelzer" w Myszkowie

Dates:

1884-1944.

Former name:

Foreign language name:

Myschkower Spinnerei „August Schmelzer A.G. Myschkow

Languages:

Availability:

Total archival units:

179

Total archival units developed :

179

Total archival units without records:

0

Total current materials

6.0

Total current materials developed

6.5

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak inwentarz Nr 77

Wstęp i inwentarz sporządziła Krystyna Kowalik (1968), uzupełnienia Dorota Czech (2000). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.