Steinhagen i Saenger Fabryki Papieru i Celulozy S.A. Fabryka Papieru w Myszkowie

Reference code
8/179/0
Border dates
1896-1944
Number of series
5
Number of scans
0

Content:

Akta władz przedsiębiorstwa z lat 1903 - 1944, sygn. 1 - 49, w tym: statuty, protokoły zebrań ogólnych, protokoły posiedzeń zarządu, odpisy rejestru handlowego, regulaminy pracy, ogłoszenia fabryczne, statystyka, korespondencja z instytucjami i towarzystwami; Akta księgowe i handlowe z lat 1896 - 1944, sygn. 50 - 160, w tym: bilanse, szacunki budynków i maszyn, koszty produkcji, podatki, kontrola ksiąg handlowych, korespondencja handlowa; Akta administracyjno - gospodarcze z lat 1919 - 1944, sygn. 161 - 179, w tym: układy pojednawcze o uszkodzenie łąk, mieszkania dla urzędników, normy płac robotników, sprawy wodne i drogowe, statystyka obrotu wagonów, szkoła i ochronka przy fabryce, praktyki studentów; Akta dotyczące załogi z lat 1896 - 1944, sygn. 180 - 211, w tym: statystyka dotycząca robotników, potrącenia na Fundusz Bezrobocia, wypadki przy pracy, kary nakładane na robotników, rejestry zatrudnionych; Akta instytucji przyzakładowych z lat 1910 - 1941, sygn. 212 - 222, w tym: Ochotnicza Straż Pożarna, Kasa Przezorności Urzędników, Koleżeńska Kasa Oszczędnościowa Pracowników Umysłowych, Kasyno Urzędnicze - statuty, księgi handlowe, korespondencja.

The history of the creator:

Fabryka Papieru w Myszkowie została założona w roku 1894 (uruchomiona ostatecznie w 1895 r.) przez Artura Steinhagena przy współudziale Ludwika Wehra i kilku innych udziałowców, jako spółka firmowo - komandytowa z kapitałem 250 tyś. rubli. W roku fabryka została przekształcona w spółkę akcyjną pod nazwą Towarzystwo Akcyjne Steinhaden Wehr i S - ka w Myszkowie. W czerwcu 1930 roku nastąpiła fuzja Towarzystwa z Spółką Akcyjną Pabianickiej Fabryki Papieru Rob. Saengera. Po połączeniu spółek zakład w Myszkowie funkcjonował jako: Steinhagen i Saenger Fabryki Papieru i Celulozy Spółka Akcyjna Fabryka Papieru w Myszkowie. Poza zakładem w Myszkowie w skład Spółki wchodziły papiernie w Pabianicach i Włocławku. Zarząd Spółki miał siedzibę w Warszawie przy ulicy Smolnej 12. Fabryka w Myszkowie należała do Związku Papierni Polskich w Warszawie oraz Towarzystwa Przemysłowców Okręgu Zawierciańskiego w Zawierciu. W okresie okupacji władze Spółki mieścił się we Włocławku. Od 1941 roku oficjalna nazwa zakładu w Myszkowie brzmiała: Weichselmühlen Papier - und Zellstoffwerke Aktiengesellschaft Papierfabrik Myschkow O.S.

Border dates:

1896-1944

Classification:

The name of the creator:

Towarzystwo Akcyjne Steinhagen Wehr i S-ka w Myszkowie

Dates:

1896-1944.

Former name:

Foreign language name:

Weichselmühlen Papier - und Zellstoffwerke Aktiengesllschaft Papierfabrik Myschkow O.S.

Languages:

Availability:

Total archival units:

222

Total archival units developed :

222

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

2.4

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak inwentarz Nr 86

Wstęp i inwentarz sporządził Franciszek Sobalski (1970). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.