Akta komisji wyborczych do rad narodowych stopnia podstawowego i wojewódzkiego z terenu województwa częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 1988 roku

Reference code
8/361/0
Border dates
1988
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

The history of the creator:

Border dates:

1988

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1988-1988.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

51

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Working list Tak 48 j.a.
Delivery and acceptance list Tak 1 j.a, 1 j.a.,