Akta notariusza Jerzego Herasimowicza w Częstochowie

Reference code
8/442/0
Border dates
1950-1951
Number of series
4
Number of scans
0

Content:

Akta notarialne z lat 1950 - 1951, sygn. 1 - 2; Repertoria do akt notarialnych z lat 1950 - 1951, sygn. 3 - 5; Skorowidze do akt notarialnych z lat 1950 - 1951, sygn. 7; Protesty weksli z lat 1950 - 1951, sygn. 6, 8 - 9.

The history of the creator:

Kancelaria notariusza Jerzego Harasimowicza funkcjonowała w Częstochowie od dnia 5 września 1950 roku do 31 grudnia 1951 roku. Podstawą prawną działania kancelarii było Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 27 października 1933 roku Prawo o notariacie (Dz.U. RP nr 84, poz. 609). Zakończenie działalności prywatnych kancelarii notarialnych, w tym również kancelarii Jerzego Harasimowicza w Częstochowie, nastąpiło po wejściu w życie ustawy z dnia 25 maja 1951 roku Prawo o notariacie (Dz.U. nr 36, poz. 276) i powołaniu państwowych biur notarialnych.

Border dates:

1950-1951

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Kancelaria notariusza Jerzego Herasimowicza w Częstochowie

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

9

Total archival units developed :

9

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak Inwentarz nr 341

Notatkę informacyjną i inwentarz sporządziła E. Surma-Jończyk (2007). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA