Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Częstochowie

Reference code
8/521/0
Border dates
1949-1989
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Blachowni, w tym: Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej w Blachowni z lat 1954 - 1959, sygn. 1 - 4; Rejestry uchwał Gromadzkiej Rady Narodowej w Blachowni z lat 1957 - 1959, sygn. 5 - 7; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Blachowni z lat 1955 - 1959, sygn. 8 - 11; Rejestr uchwał Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Blachowni z lat 1958 - 1959, sygn. 12 - 13; Protokół kontroli Biblioteki Gromadzkiej w Blachowni z 1955 roku, sygn. 14; Budżety gromady Blachownia, sprawozdania budżetowe z lat 1955 - 1959, sygn. 15 - 21. Prezydium Rady Osiedla w Blachowni, w tym: Sprawy organizacyjne Rady Narodowej Osiedla w Blachowni z roku 1966, sygn. 22; Protokoły sesji Rady Narodowej Osiedla w Blachowni z lat 1960 - 1966, sygn. 23 - 31; Rejestry uchwał Rady Narodowej Osiedla w Blachowni z lat 1960 - 1966, sygn. 32 - 36; Protokoły posiedzeń i kontroli, regulaminy, plany pracy komisji Rady Narodowej Osiedla w Blachowni z lat 1961 - 1966, sygn. 37 - 43, w tym: Komisja Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, Komisja Finansów i Budżetu, Komisja Mandatowa, Komisja Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisja Oświaty i Kultury, Komisja Zaopatrzenia Ludności, Komisja Zdrowia, Zatrudnienia i Pomocy Społecznej; Protokoły posiedzeń Prezydium Rady Narodowej Osiedla w Blachowni z lat 1960 - 1966, sygn. 44 - 53; Rejestry uchwał Prezydium Rady Narodowej Osiedla w Blachowni z lat 1960 - 1966, sygn. 54 - 60; Komitety Blokowe z lat 1964 - 1966, sygn. 61, w tym: protokoły zebrań, sprawozdania; Protokoły kontroli zewnętrznych, zarządzenia pokontrolne z lat 1962 - 1966, sygn. 62; Budżety osiedla Blachownia, sprawozdania budżetowe z lat 1960 - 1967, sygn. 63 - 74; Wykaz wywłaszczeniowy parcel na terenie osiedla Blachownia z 1963 roku, sygn. 75. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Blachowni, w tym: Wybory do Miejskiej Rady Narodowej w Blachowni z 1973 roku, sygn. 76, w tym: podział miasta na okręgi wyborcze, rejestracja kandydatów na radnego, składy osobowe komisji wyborczych, odpisy obwieszczeń wyborczych; Sprawy organizacyjne Miejskiej Rady Narodowej w Blachowni z lat 1971 - 1973, sygn. 77; Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej w Blachowni z lat 1967 - 1973, sygn. 78 - 90; Uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Blachowni z lat 1967 - 1973, sygn. 91 - 95, w tym: rejestry, realizacja uchwał; Spotkania posłów i radnych z wyborcami z lat 1970 - 1971, sygn. 96; Interpelacje i postulaty radnych Miejskiej Rady Narodowej w Blachowni z lat 1970 - 1973, sygn. 97; Protokoły posiedzeń i kontroli, regulaminy, plany pracy komisji Miejskiej Rady Narodowej w Blachowni z lat 1968 - 1973, sygn. 98 - 105, w tym: Komisja Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, Komisja Mandatowa, Komisja Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisja Oświaty i Kultury, Komisja Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Komisja Rolnictwa i Leśnictwa, Komisja Zaopatrzenia Ludności, Komisja Zdrowia, Zatrudnienia i Pomocy Społecznej; Sprawy organizacyjne Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Blachowni z lat 1970 - 1973, sygn. 106 - 107; Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Blachowni z lat 1967 - 1973, sygn. 108 - 120; Uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Blachowni z lat 1967 - 1973, sygn. 121 - 124, w tym: rejestry, realizacja uchwał; Komitet Miejski PZPR w Częstochowie, w tym: Konferencje z lat 1950 - 1971, sygn. 1 - 16; Posiedzenia plenarne Komitetu Miejskiego z lat 1950 - 1972, sygn. 17 - 45; Posiedzenia egzekutywy Komitetu Miejskiego z lat 1950 - 1972, sygn. 46 - 161; Miejska Komisja Rewizyjna z lat 1953 - 1956, sygn. 162; Miejska Komisja Kontroli Partyjnej z roku 1965, sygn. 163; Informacje Komitetu Miejskiego z lat 1950 - 1954, sygn. 164 - 170; Sprawozdania Komitetu Miejskiego z lat 1949 - 1968, sygn. 171 - 173; Sprawy personalne Komitetu Miejskiego z roku 1951, sygn. 174. Komitet Miasta i Powiatu PZPR w Częstochowie, w tym: Konferencje z lat 1973 - 1975, sygn. 175 - 176; Posiedzenia plenarne Komitetu Miasta i Powiatu z lat 1972 - 1975, sygn. 177 - 181; Posiedzenia egzekutywy Komitetu Miasta i Powiatu z lat 1972 - 1975, sygn. 182 - 199; Miejsko - Powiatowa Komisja Kontroli z roku 1975, sygn. 200 - 202; Komisje z lat 1972 - 1973, sygn. 203; Informacje Komitetu Miasta i Powiatu z roku 1973, sygn. 204. Komitet Miejski PZPR w Częstochowie, w tym: Konferencje z lat 1975 - 1989, sygn. 205 - 214; Posiedzenia plenarne Komitetu Miejskiego z lat 1975 - 1989, sygn. 215 - 230; Posiedzenia egzekutywy Komitetu Miejskiego z lat 1975 - 1989, sygn. 231 - 283; Miejska Komisja Rewizyjna z lat 1975 - 1983, sygn. 1975 - 1983, sygn. 284 - 286; Miejska Komisja Kontroli Partyjnej z lat 1975 - 1984, sygn. 287 - 292; Informacje Komitetu Miejskiego z lat 1978 - 1988, sygn. 293 - 299; Sprawozdania Komitetu Miejskiego z roku 1975, sygn. 300; Materiały Komitetu Miejskiego z lat roku 1980, sygn. 301 - 302. Komitet Gminny PZPR w Dźbowie z lat 1950 - 1951, sygn. 303; Komitet Gromadzki PZPR w Dźbowie z lat 1958 - 1961, sygn. 304 - 306; Komitet Gminny PZPR w Gnaszynie z lat 1954 - 1955, sygn. 307; Komitet Gromadzki PZPR w Gnaszynie z lat 1958 - 1972, sygn. 308 - 310; Komitet Gminny PZPR w Grabówce z lat 1949 - 1952, sygn. 311 - 313; Komitet Fabryczny PZPR przy Hucie im. B. Bieruta z lat 1949 - 1989, sygn. 314 - 486; Komitet Zakładowy PZPR przy Częstochowskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego z lat 1951 - 1986, sygn. 487 - 507; Komitet Zakładowy PZPR przy Częstochowskich Zakładach Materiałów Ogniotrwałych z lat 1950 - 1977, sygn. 508 - 516; Komitet Zakładowy PZPR przy Częstochowskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego im. Z. Modzelewskiego "CEBA" z lat 1950 - 1986, sygn. 517 - 564; Komitet Zakładowy PZPR przy Częstochowskich Zakładach Przemysłu Lniarskiego "STRADOM" z lat 1949 - 1988, sygn. 565 - 684; Komitet Zakładowy PZPR przy Częstochowskich Zakładach Przemysłu Lniarskiego "WARTA" z lat 1949 - 1982, sygn. 643 - 684; Komitet Zakładowy PZPR przy Kombinacie Budowlanym z lat 1975 - 1988, sygn. 685 - 710; Komitet Zakładowy PZPR przy Komendzie Miasta Milicji Obywatelskiej z lat 1949 - 1974, sygn. 711 - 716; Komitet Zakładowy PZPR przy Kopalni Rud Żelaza "Dżbów" z lat 1950 - 1972, sygn. 717 - 724; Komitet Zakładowy PZPR przy Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji z lat 1952 - 1976, sygn. 725 - 731; Komitet Zakładowy PZPR przy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z lat 1949 - 1976, sygn. 732 - 748; Komitet Zakładowy PZPR przy Przedsiębiorstwie Budowlano - Montażowym Hutnictwa Nr2 z lat 1972 - 1985, sygn. 749 - 767; Komitet Zakładowy PZPR przy Przedsiębiorstwie Górnictwa i Modernizacji Przemysłu "BUDEX" z lat 1982 - 1987, sygn. 768 - 781; Komitet Zakładowy PZPR przy Przedsiębiorstwie Realizacji Kompletnych Obiektów Przemysłowych "KOMOBEX" z lat 1979 - 1989, sygn. 782 - 795; Komitet Zakładowy PZPR przy Przędzalni Czesankowej im. M. Koszutskiej "ELANEX" z lat 1949 - 1988, sygn. 796 - 863; Komitet Zakładowy PZPR przy Przędzalni Czesankowej "WEŁNOPOL" z lat 1972 - 1985, sygn. 864 - 892, sygn. 864 - 892; Komitet Zakładowy PZPR przy Spółdzielczości Pracy i Spółdzielczości Inwalidzkiej z roku 1983, sygn. 893; Komitet Zakładowy PZPR przy Stradomskich Zakładach Przemysłu Wełnianego im. 1 Maja z lat 1950 - 1968, sygn. 894 - 906; Komitet Zakładowy PZPR przy Urzędzie Wojewódzkim z lat 1975 - 1989, sygn. 907 - 946; Komitet Zakładowy PZPR przy Węźle PKP z lat 1949 - 1989, sygn. 947 - 985; Komitet Zakładowy PZPR przy Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców "SPOŁEM" z lat 1979 - 1986, sygn. 986 - 1007; Komitet Zakładowy PZPR przy Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Budownictwa Miejskiego z lat 1952 - 1972, sygn. 2008 - 1020; Komitet Zakładowy PZPR przy Wojewódzkim Urzędzie Spraw Wewnętrznych z lat 1975 - 1987, sygn. 1021 - 1041; Komitet Zakładowy PZPR przy Zakładach Budowy Maszyn "Częstochowa" z lat 1955 - 1986, sygn. 1042 - 1098; Komitet Zakładowy PZPR przy Zakładach Przemysłu Lniarskiego "WIGOLEN" z lat 1950 - 1989, sygn. 1099 - 1176; Komitet Środowiskowy PZPR Spółdzielczości Pracy z lat 1972 - 1974, sygn. 1177 - 1178; Komitet Środowiskowy PZPR Szkolnictwa z lat1970 - 1989, sygn. 1179 - 1189; Komitet Uczelniany PZPR przy Politechnice Częstochowskiej z lat 1961 - 1982, sygn. 1190 - 1209; Komitet Uczelniany PZPR przy Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie z lat 1949 - 1976, sygn. 1210 - 1236; Podstawowe Organizacje Partyjne z lat 1949 - 1988, sygn. 1237 - 1370.

The history of the creator:

Historia Komitetu Miejskiego PZPR w Częstochowie jest ściśle związana z dziejami Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, która została utworzona z połączenia Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej na Kongresie Zjednoczeniowym w dniu 15 grudnia 1948 roku. Z chwila powstania nowej partii, utworzone też zostały jej struktury organizacyjne oparte na podziale administracyjnym kraju, a na najniższym szczeblu na sieci zakładów pracy. W statutach PZPR używane jest określenie "zasada produkcyjno-terytorialna". Powołane zostały organizacje poszczególnych szczebli: wojewódzkiego, powiatowego, miejskiego, czy gminnego. Organizacjami niższego szczebla były komitety zakładowe, podstawowe organizacje partyjne i terenowe organizacje partyjne. Powstały one na bazie wcześniej istniejących struktur organizacyjnych Polskiej Partii Robotniczej. Komitet Miejski PZPR w Częstochowie powstał po Kongresie Zjednoczeniowym i istniał do maja 1972 roku, kiedy to połączono go z Komitetem Powiatowym polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Częstochowie i powołano Komitet Miasta i Powiatu PZPR w Częstochowie. Po reformie administracyjnej kraju w 1975 roku, kiedy to zlikwidowano powiaty i utworzono województwo częstochowskie, powstał Komitet Wojewódzki w Częstochowie oraz został reaktywowany Komitet Miejski, który działał do rozwiązania partii w roku 1990. Z zachowanych akt zespołu wynika, że pierwsza Miejska Konferencja PZPR w Częstochowie odbyła się w dniach 20 - 21 maja 1950 roku, pierwsze posiedzenie plenarne 21 maja 1950 roku, a pierwsze posiedzenie egzekutywy 1 stycznia 1950 roku. W latach 1949 - 1950 Komitet Miejski PZPR w Częstochowie podlegał Komitetowi Powiatowemu PZPR w Częstochowie, ten natomiast Komitetowi Wojewódzkiemu PZPR w Częstochowie. Po roku 1950 roku organizacje partyjne w Częstochowie podporządkowane zostały Komitetowi Wojewódzkiemu PZPR w Katowicach. Komitetowi Miejskiemu PZPR w Częstochowie podlegały liczne organizacje stopnia podstawowego z terenu miasta - podstawowe organizacje partyjne, komitety zakładowe, których liczba zmieniała się wielokrotnie. W początkowym okresie istnienia Komitetu Miejskiego ( w latach 1949 - 1972), w zachowanych akta wymieniane są funkcje: I sekretarza, II sekretarza oraz sekretarzy, którzy kierowali poszczególnymi Wydziałami: Propagandy, Ekonomicznym, Organizacyjnym, Finansowym, Sprawozdawczym, Ogólnym i Personalnym (później nazwanym Kadrami). Obok wymiennych już Wydziałów w strukturze Komie tu działały również: Miejska Komisja Kontroli Partyjnej, Miejska Komisja Rewizyjna oraz Miejski Ośrodek Propagandy Partyjnej. Wspomnieć też należy o nieetatowych instruktorach Komitetu, którzy opiekowali się podstawowymi organizacjami partyjnymi. Wraz z powstaniem Komitetu Miasta i Powiatu PZPR nastąpiła zmiana zasięgu terytorialnego organizacji. Podlegały jej komitety miejskie, gminne, zakładowe, podstawowe organizacje partyjne, terenowe organizacje partyjne oraz komitety środowiskowe z terenu miasta i powiatu częstochowskiego. Przekształcono także strukturę wewnętrzną samego Komitetu, w ramach którego działały Wydziały: Organizacyjny, Propagandy, Nauki i Wychowania, Ekonomiczny i Rolny. Z zachowanych akt wynika, że na terenie działania Komitetu Miasta i Powiatu PZPR w Częstochowie działało 10 komitetów gminnych, 1 komitet miejski, 13 komitetów zakładowych, 319, podstawowych organizacji partyjnych, 2 komitety środowiskowe. Po reformie administracyjnej w 1975 roku i powołaniu województwa częstochowskiego, powstał Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Częstochowie i został reaktywowany Komitet Miejski PZPR w Częstochowie. Po roku 1975 struktura organizacyjna Komitetu Miejskiego, podobnie jak to miało miejsce w przeszłości, była wielokrotnie zmieniana. W latach 1975 - 1989 istniały Wydziały: Ekonomiczny, Organizacyjny, Propagandy, Pracy Ideowo-Wychowawczej. Na początku lat osiemdziesiątych obok funkcjonujących już komórek organizacyjnych zostały powołane zespoły, które miały za zadanie zając się poprawą sytuacji ekonomiczno - bytowej oraz skarg mieszkańców. Działało 5 takich Zespołów: Ideologiczny, Ekonomiczny, ds.. Realizacji Wniosków, ds.. Informacji, Analiz i Ocen, ds.. Skarg i Interwencji. W 1986 roku w miejsce dotychczasowych Wydziałów utworzono Wydziały: Pracy Wewnętrznej, Ideologiczny oraz Ekonomiczny i Rolny. Po 1975 roku zmieniła się nazwa Miejskiego Ośrodka Propagandy na Miejski Ośrodek Ideowo-Wychowawczy. 1 stycznia 1977 roku do Częstochowy przyłączono miejscowości: Dźbów, Gnaszyn Dolny i Grabówka, a działające w nich organizacje partyjne włączono do Komitetu Miejskiego PZPR w Częstochowie.

Border dates:

1949-1989

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1949-1989.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

1644

Total archival units developed :

1370

Total archival units without records:

0

Total current materials

28.0

Total current materials developed

21.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

142.0

Total running meters :

2.3

Dates of non-archival documentation :

1962-1989

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 273 j.a.
Book inventory approved Tak 1370 j.a. Inwentarz Nr 184

Wstęp i inwentarz sporządził Joachim Dalibor (AP Katowice, 1999).