Akta notariusza Jana Karolczyka w Kłobucku

Reference code
8/535/0
Border dates
1933-1940, 1945
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Akta notarialne z lat 1933 - 1940, 1945, sygn. 1 - 25; Skorowidze do akt notarialnych z lat 1935 - 1940, 1945 - 1946, sygn. 26 - 30. Skorowidz z lat 1339 - 1940, 1945 - 1946, sygn. 30, zawiera wpisy notariusza Lucjusza Bugajskiego.

The history of the creator:

Do 1933 roku działalność kancelarii notarialnych, funkcjonujących na obszarze II Rzeczypospolitej, regulowały postanowienia dekretu Rady Regencyjnej z dnia 3 lipca 1918 roku w przedmiocie przepisów tymczasowych o notariacie (Dziennik Praw Król. Pol. Nr 7 z 1918 roku). Powyższe przepisy zmieniło Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 27 października 1933 roku Prawo o notariacie (Dz.U. Nr 84 z 1933 roku). Liczbę notariuszy oraz ich siedziby w okręgu danego sądu okręgowego wyznaczał Minister Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia. Jan Karolczyk był notariuszem przy Wydziale Hipotecznym Sądu Grodzkiego w Częstochowie. Urzędował i zamieszkiwał w Kłobucku w domu przy ulicy Staszica 49. Kancelaria działała również na sesjach wyjazdowych w Krzepicach w domu pod Nr 14. Zastępcami Karolczyka byli: Piotr Kuchta, Jan Ujma, Jan Płaczek.

Border dates:

1933-1940, 1945

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1933-1940, 1945-1945.

Former name:

Kancelaria notariusza Jana Karolczyka w Kłobucku

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

34

Total archival units developed :

30

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

2.3

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Index of persons Nie
Book inventory approved Tak 30 j.a. Inwentarz Nr 192
Delivery and acceptance list Tak 4 j.a.

Wstęp i inwentarz sporządził Adam Janas (2001). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA 2.0.