Gminna Rada Narodowa w Mstowie

Reference code
8/637/0
Border dates
1973-1990
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Gminna Rada Narodowa w Mstowie z lat 1973 - 1990, sygn. 1 -82, w tym: protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej w Mstowie, rejestry uchwał, realizacja uchwał, wnioski i interpelacje radnych, zespoły radnych ZSL i PZPR, protokoły posiedzeń, postanowienia, plany pracy, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń opinie, wnioski komisji Gminnej Rady Narodowej, w tym Komisji: Ładu i Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, Planu, Budżetu, Spraw Komunalnych i Zaopatrzenia, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Rolnictwa, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Rozwoju Gospodarczego, Zaopatrzenia i Usług, Samorządu, Wychowania, Oświaty i Spraw Socjalnych, protokoły posiedzeń komisji niestałych.

The history of the creator:

Gminna Rada Narodowa w Mstowie powstała 1 stycznia 1973 roku na mocy przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1973 roku o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o rada narodowych Dz.U.. Nr 49, poz. 312). Jednostka zakończyła swoją działalność z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16, poz. 95).

Border dates:

1973-1990

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1973-1990.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

82

Total archival units developed :

82

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

2.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak