Rada Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Irządzach

Reference code
8/716/0
Border dates
1983-1987
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Gminne Konferencje Sprawozdawczo-Wyborcze PRON (protokoły, sprawozdania z działalności, wybory Rady Gminnej); Protokoły z posiedzeń Rady Gminnej PRON

The history of the creator:

"Deklaracja Porozumienia" w sprawie PRON została ogłoszona dnia 20.07.1982 r. Potwierdzeniem kształtowania się PRON było wprowadzenie przez Sejm do Konstytucji Polskiej w rok później zapisu o PRON. Struktura opierała się na podziale administracyjnym kraju. Szczeble organizacyjne były jego organami uchwałodawczymi . Zebrania sprawozdawczo-wyborcze, zjady i kongresy były najwtyższymi włądzami Ruchu na odpowiednich szczeblach. Podstawowymi formami pracy ogniw i organów były sesje plenarne oraz zebrania w ogniwach podstawowych, posiedzenia Prezydiów Rad, powoływanie Komisji stałych i doraźnych. PRON zakończył działalność w listopadzie 1989 r.

Border dates:

1983-1987

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1983-1987.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

2

Total archival units developed :

2

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 2 j.a.