Rejonowy Urząd Pracy w Lublińcu

Reference code
8/717/0
Border dates
[1990]1993-1998[1999]
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Rejonowa Rada Zatrudnienia (protokoły posiedzeń, materiały na posiedzenia, uchwały); Przepisy kancelaryjne i archiwalne; Pieczęcie urzędowe; Akty normatywne własne; Plany pracy i sprawozdania z ich realizacji; Statystyczne opracowania finalne; Skargi i wnioski; Kontrole kompleksowe i problemowe; Roczne sprawozdania finansowe i bilans roczny

The history of the creator:

Rejonowe Biuro Pracy w Lublińcu powstał na mocy Ustawy z dnia 29.12.1989 o zatrudnieniu (Dz.U. nr 75, poz. 446) oraz zarządzenia nr 3/90 Wojewody Częstochowskiego z dnia 29.01.1990 r. o utworzeniu Rejonowych Biur Pracy w województwie częstochowskim. Następnie na podstawie ustaw: o zatrudnieniu i bezrobociu (z 1991 r.) i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (z 1992 r.) powstał System Urzędów Pracy, a RBP przekształcono w Rejonowy Urząd Pracy. Zadania RUP w Lublińcu to: pośrednictwo pracy i aktywizacja zawodowa; orientacja i poradnictwo zawodowe; wydatkowanie środków z Funduszu Pracy; zatrudnianie osób niepełnosprawnych. RUP działał do 31.12.1998 r. kiedy to w wyniku reformy administracyjnej powstał Powiatowy Urząd Pracy.

Border dates:

[1990]1993-1998[1999]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1990-1999.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

51

Total archival units developed :

51

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.3

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 51 j.a.