Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL z terenu powiatu kłobuckiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19 marca 1972 roku

Reference code
8/720/0
Border dates
1972
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

The history of the creator:

Border dates:

1972

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1972-1972.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

1

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Working list Tak 1 j.a.