Gminna Rada Narodowa w Boronowie

Reference code
8/725/0
Border dates
1951-1954
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Protokoły z sesji GRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Budżet gminy

The history of the creator:

Organizację administracji gminnej po II wojnie światowej określały przepisy dekretu PKWN z dnia 23.11.1944 r., który mówił, że władzę sprawuje samorząd terytorialny reprezentowany przez gminne rady narodowe oraz ich organy wykonawcze, czyli zarządy gminne. Na czele zarządu gminy stał wójt, na czele rady - przewodniczący prezydium. W skład gminy wchodziły mniejsze terytorialne gromady, które nie posiadały osobowości prawnej, a zarządzający nimi sołtysi i podsołtysi podlegali bezpośrednio wójtowi. W powiecie lublinieckim działała, w granicach sprzed II wojny światowej, gmina wiejska Boronów. Ustawa z dnia 20.03.1950 r. zniosła samorząd terytorialny i jego organ - zarząd gminy, a jego funkcje przejęły gminne rady nardowe i ich organy - prezydia, któe poszerzyły swój zakres kompetencji stając się organami wykonawczo-zarządzającymi. Gmina zaprzestała działalności po przeprowadzeniu nowego podziału powiatów na gromady i ustanowieniu gromadzkich rad narodowych na mocy ustawy z dnia 25.09.1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych.

Border dates:

1951-1954

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1951-1954.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

4

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 4 j.a.,