Miejska Rada Narodowa w Myszkowie

Reference code
8/816/0
Border dates
1973 - 1990
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

-protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej z lat 1973 – 1974, 1978 – 1990 (sygn. 1-19); -materiały na sesje Miejskiej Rady Narodowej z lat 1975 – 1976 (sygn. 20 – 21); -posiedzenia zespołu radnych PZPR i bezpartyjnych z lat 1974 – 1983 (sygn.. 22 – 23); -dokumentacja zakładowych zespołów radnych z lat 1975 – 1989 (sygn. 24 – 28); -sprawy osobowe radnych z roku 1988 (sygn. 29); -interpelacje, wnioski, postulaty radnych i obywateli z lat 1974 – 1990 (sygn. 30 – 31); -posiedzenia komisji Miejskiej Rady Narodowej z lat 1978 – 1990 (sygn. 32 – 47); -materiały na posiedzenia komisji Miejskiej Rady Narodowej z lat 1975 – 1976 (sygn. 48 – 49); -kontrole komisji Miejskiej Rady Narodowej z lat 1974 – 1990 (sygn. 50 – 65); -realizacja wniosków komisji Miejskiej Rady Narodowej z lat 1978 – 1990(sygn. 66 – 80); -posiedzenia prezydium rady narodowej z lat 1974 – 1975, 1978 – 1990 (sygn. 81 – 103); -dokumentacja samorządu mieszkańców z lat 1974 – 1989 (sygn. 104 – 119); -dokumentacja Miejskiego Komitetu Kontroli Społecznej (posiedzenia, kontrole) z lat 1981 – 1983 (sygn. 120 – 121); -uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Myszkowie z lat 1975 – 1976 (sygn. 122); -plany pracy Miejskiej Rady Narodowej i komisji z lat 1975 – 1976 (sygn. 123 – 124); -dokumentacja związana z nadawaniem odznaczeń państwowych i resortowych z lat 1977 – 1989 (sygn.125).

The history of the creator:

Miejska Rada Narodowa w Myszkowie utworzona została na mocy przepisów ustawy z dnia 22 listopada 1973 roku o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U. z 1973 roku Nr 47, poz. 275) oraz ustawy z dnia 22 listopada 1973 roku o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz.U. z 1973 roku Nr 47, poz. 276). Zastąpiła ona dotychczasowy organ administracji państwowej jakim było Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Myszkowie. Działalność rozpoczęła z chwilą wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o radach narodowych, tj.: od dnia 9 grudnia 1973 roku. Pierwsza inauguracyjna sesja rady odbyła się 16 grudnia 1973 roku. Miejska Rada Narodowa jako organ administracji państwowej i organ samorządu miejskiego stała się wyłącznie organem uchwałodawczym, natomiast funkcje wykonawcze i zarządzające powierzone zostały Naczelnikowi Miasta.

Border dates:

1973 - 1990

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1973-1990.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

125

Total archival units developed :

125

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

1.9

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 125 j.a.