Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Przystajni

Reference code
8/854/0
Border dates
1976-1986
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Materiały archiwalne zawarte w zespole Komitetu Gminnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Przystajni stanowią: - Plenarne posiedzenie Komitetu Gminnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Przystajni odbyte w dniu 24.01.1980 r - Działalność Zespołu Kontroli Partyjnej przy Komitecie Gminnym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Przystajni w latach 1976-1981 - Posiedzenia Komisji Współdziałania Stronnictw Politycznych z lat 1981-1982

The history of the creator:

W gminach utworzonych z dniem 1 stycznia 1973 roku powstały gminne instancje partyjne Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej występujące pod oficjalną nazwą "Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej". Komitety Gminne PZPR realizowały na terenie gminy statutowe cele i zadania PZPR stosując wypracowane w partii procedury, metody i techniki działania. Przedmiotem zainteresowania i oddziaływania Komitetów Gminnych PZPR oprócz spraw wewnątrzpartyjnych były zagadnienia polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturalne występujące na terenie gminy. Władzami uchwałodawczymi gminnej organizacji PZPR były: gminne konferencje sprawozdawczo-wyborcze oraz komitet gminny PZPR rozumiany jako organ władczy i obradujący na plenarnych posiedzeniach. Władzą wykonawczą była egzekutywa Komitetu Gminnego PZPR. Partyjnymi organami kontrolno rewizyjnymi Komitetu Gminnego PZPR były: Gminna Komisja Rewizyjna i Gminna Komisja Kontroli Partyjnej w latach 1973-1986 oraz Gminna Komisja Kontrolno Rewizyjna w latach 1986-1990. Komitety Gminne PZPR bezpośrednio podlegały Komitetowi Wojewódzkiemu PZPR rozumianemu jako wojewódzka instancja partyjna. Komitetom Gminnym PZPR podlegały Podstawowe Organizacje Partyjne PPZR działające na terenie gminy. Komitety Gminne PZPR zakończyły działalność w styczniu 1990 r. w związku z uchwałą XI Zjazdu PZPR z dnia 29 stycznia 1990 r. o zakończeniu działalności PZPR.

Border dates:

1976-1986

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1976-1986.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

4

Total archival units developed :

3

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 3 j.a., 1 j.a.