Zarząd Małych Portów Słupsk

Reference code
27/3/0
Border dates
1948-1953
Number of series
13
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
27/3/0/8/341 [Analiza graficzna wykonania planów w małych portach] 1952-1952 0
27/3/0/8/342 [Protokóły z posiedzeń Komisji Wynalazczości i Usprawnień] 1950-1950 0
27/3/0/8/343 [Wnioski, pomysły racjonalizatorskie] 1950-1951 0
27/3/0/8/344 [Wnioski, pomysły racjonalizatorskie] 1950-1951 0
27/3/0/8/345 [Wymiana usprawnień racjonalizatorskich z innymi przedsiębiorstwami] 1950-1951 0
27/3/0/8/346 [Usprawnienia i działalność komórek racjonalizatorskich] 1950-1951 0
27/3/0/8/347 [Wnioski, pomysły racjonalizatorskie] 1951-1951 0
27/3/0/8/348 [Wnioski, pomysły racjonalizatorskie] 1951-1951 0
27/3/0/8/349 [Protokóły z posiedzeń Komisji Wynalazczości i Usprawnień] 1951-1951 0
27/3/0/8/350 [Protokóły z posiedzeń Komisji Wynalazczości i Usprawnień] 1952-1952 0
27/3/0/8/351 [Protokóły z posiedzeń Komisji Wynalazczości i Usprawnień] 1952-1952 0
27/3/0/8/352 Analiza patentów na wynalazki 1952-1952 0
27/3/0/8/353 [Realizacja wynalazków i usprawnień] 1952-1952 0
27/3/0/8/354 [Nadzór nad działaniem komórki wynalazczości i usprawnień] 1952-1952 0
27/3/0/8/355 [Sprawozdania z wynalazczości pracowniczej] 1952-1952 0
27/3/0/8/356 [Plan techniczny zdolności urządzeń przeładunkowych] 1951-1951 0
27/3/0/8/357 [Sprawozdania z wypadków w pracy portowej] 1952-1952 0
27/3/0/8/358 [Działalność po linii bezpieczeństwa i higieny pracy w portach] 1952-1952 0
27/3/0/8/359 [Wykaz taboru pływającego] 1951-1951 0
27/3/0/8/360 [Wykaz taboru pływającego] 1952-1953 0
Showing 341 to 360 of 470 entries.