Akta Gminy Borzytuchom

Reference code
27/17/0
Border dates
1945-1954
Number of series
7
Number of scans
0

Content:

Zarząd Gminy 1945-1954 1-35 - protokoły posiedzeń, wybory członków GRN, arkusze wymiarowe i odwoławcze podatku gruntowego, sprawozdania rachunkowe, wykazy osób posiadających gospodarstwa rolne,spisy powierzchni użytków, zasiewów, zwierzat, księgi meldunkowe, Narodowy Spis Powszechny, Prezydium GRN 1947-1954 36-46 - protokoły z zebrań gromadzkich, sprawozdania o dochodach i wydatkach, spisy zwierząt gospodarskich, spisy powierzchni użytków,zasiewów

The history of the creator:

Tworzenie lokalnej administracji polskiej w powiecie bytowskim następowało po 26 kwietnia 1945 roku, po przybyciu tzw. Grupy operacyjnej, mającej za zadanie między innymi tworzenie gmin wiejskich i miejskich. Na czele gmin stał wójt, mianowany przez Pełnomocnika Rządu. Jednostkami samorządu terytorialnego były gminne rady narodowe, które powoływały Zarządy Gminne, jako swoje organy wykonawcze. W 1950 roku - ustawą z dnia 20.03.1950 roku - zniesiono wójtów, Zarządy Gminne, jak również samorząd gminny powołując w ich miejsce Prezydia Rad Narodowych. W 1954 roku w miejsce gminy powołano gromady, zmieniając jednoczesnie ich ilość w powiecie.

Border dates:

1945-1954

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1945-1954, 1945-1954.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

46

Total archival units developed :

46

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.3

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak
Book inventory approved Tak

07.07.1966r.