Akta Gminy Parchowo

Reference code
27/20/0
Border dates
1945-1953
Number of series
7
Number of scans
0

Content:

Zarząd Gminy 1945-1953 1-34 - protokoły posiedzeń, struktura organizacyjna biura Zarządu, protokoły posiedzeń komisji, wykaz szkód wojennych, sprawozdania z wykonania budżetu, wykazy gospodarstw rolnych, budżety,wykazy zwierząt gospodarskich Prezydium GRN 1951-1952 35-39 - protokoły z zebrań gromadzkich, sprawozdanie z wykonania budżetu, księga wymiaru i wykonania świadczeń na niektóre cele publiczne

The history of the creator:

Tworzenie lokalnej administracji polskiej w powiecie miasteckim następowało po 26 kwietnia 1945 roku, po przybyciu tzw. Grupy operacyjnej, mającej za zadanie między innymi tworzenie gmin wiejskich i miejskich. Na czele gmin stał wójt, mianowany przez Pełnomocnika Rządu. Jednostkami samorządu terytorialnego były gminne rady narodowe, które powoływały Zarządy Gminne, jako swoje organy wykonawcze. W 1950 roku - ustawą z dnia 20.03.1950 roku - zniesiono wójtów, Zarządy Gminne, jak również samorząd gminny powołując w ich miejsce Prezydia Rad Narodowych. W 1954 roku w miejsce gminy powołano gromady, zmieniając jednoczesnie ich ilość w powiecie.

Border dates:

1945-1953

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

39

Total archival units developed :

39

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak
Book inventory approved Tak

07.07.1966r. Zygmunt Jażdżejewski