Akta Gminy Polanów

Reference code
27/36/0
Border dates
1945-1953
Number of series
10
Number of scans
0

Content:

Zarząd Gminy 1945-1953 1-51 - protokoły posiedzeń, sprawozdania z działalności,sprawozdania rachunkowe, budżety, spisy inwentarza żywego, rejestry gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego, wykaz analfabetów, ksiegi meldunkowe,księgi kontroli ruchu ludności Prezydium GRN 1948-1953 52-56 - protokoły z odpraw sołtysów, z posiedzeń zespołu gminnego i rolnego spisy zwierząt gospodarskich

The history of the creator:

Tworzenie lokalnej administracji polskiej w powiecie sławieńskim następowało po 26 kwietnia 1945 roku, po przybyciu tzw. Grupy operacyjnej, mającej za zadanie między innymi tworzenie gmin wiejskich i miejskich. Na czele gmin stał wójt, mianowany przez Pełnomocnika Rządu. Jednostkami samorządu terytorialnego były gminne rady narodowe, które powoływały Zarządy Gminne, jako swoje organy wykonawcze. W 1950 roku - ustawą z dnia 20.03.1950 roku - zniesiono wójtów, Zarządy Gminne, jak również samorząd gminny powołując w ich miejsce Prezydia Rad Narodowych. W 1954 roku w miejsce gminy powołano gromady, zmieniając jednoczesnie ich ilość w powiecie.

Border dates:

1945-1953

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

56

Total archival units developed :

56

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.5

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak
Book inventory approved Tak

XII 1966r.Zygmunt Jażdżejewski