Archiwum fotograficzne Henryka Poddębskiego

Reference code
3/131/0
Border dates
1920-1939
Number of series
0
Number of scans
11247

Content:

W zespole znajduje się 22708 obiektów. Fotografie, na które składają się czarno-białe negatywy na błonie i na szkle oraz diapozytywy, a także autorskie odbitki pozytywowe. Spuścizna, powstała w wyniku przemyślanej koncepcji, charakteryzuje się wysokim poziomem artystycznym i technicznym. Wykonywane przez Poddębskiego zdjęcia obejmują cały obszar odrodzonej Rzeczpospolitej oraz Wolne Miasto Gdańsk. Fotograf dokumentował głównie architekturę miast i wsi, a także przemysł i rolnictwo. Uwieczniał ludzi różnych profesji, podczas prac polowych, robót budowlanych, handlu, pracy w fabrykach, a także w czasie relaksu (mecze piłki nożnej, zabawy ludowe, plaża). Dużą część zespołu stanowi polski krajobraz. Ponadto znajdują się tu dwa zeszyty z ewidencją własnych prac, sporządzoną przez autora.

The history of the creator:

Henryk Poddębski (1890 r. Chrząstków - 1945 obóz koncentracyjny Vaihingen) był jednym z najwybitniejszych przedwojennych polskich fotografów, przedstawicielem tzw. fotografii krajoznawczej, wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Od 1900 r. mieszkał w Warszawie, gdzie kształcił się w Szkole Handlowej Zgromadzenia Kupców m. Warszawy. W czasie I wojny światowej dokumentował wygląd stolicy i jej okolic. W 1917 r. objął stanowisko sekretarza Komisji Fotograficznej Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (PTK). Wraz z Mieczysławem Orłowiczem, geografem i krajoznawcą, w latach 20. i 30. XX w. odbył wiele podróży krajoznawczych po terenach II Rzeczpospolitej, podczas których dokumentował najważniejsze zabytki miast, krajobrazy wsi oraz codzienne życie ludzi. W 1925 r. fotograf otworzył w Warszawie własne atelier, specjalizujące się w fotografii krajoznawczej. Poddębski zasłynął zwłaszcza zdjęciami wykonanymi na ziemiach wschodnich, fotografując Lubelszczyznę, Polesie, Kielecczyznę. Przyjmował zlecenia od instytucji państwowych oraz prywatnych przedsiębiorstw. Tworzył także liczne autorskie cykle tematyczne poświęcone kulturze różnych grup etnicznych żyjących na terenach Rzeczpospolitej, a także dokumentował dzieła sztuki. Jego zdjęcia były publikowane w albumach, książkach naukowych, przewodnikach turystycznych, prasie oraz na kartach pocztowych i plakatach. Ambicje artystyczne Poddębskiego przejawiały się poprzez udział w krajowych i międzynarodowych wystawach fotografiki, na których zdobywał nagrody. II wojna światowa zakończyła karierę fotograficzną Poddębskiego. Czas okupacji spędził w Warszawie działając w konspiracji. W czasie powstania warszawskiego został wywieziony do obozów niemieckich, gdzie zmarł. (http://teatrnn.pl/leksykon/node/3078/henryk_podd%C4%99bski_1890%E2%80%931945, dostęp dn. 29.04.2020; https://www.nac.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/NAC-Henryk-Poddebski-eBook.pdf, dostęp dn. 04.05.2020)

Border dates:

1920-1939

Classification:

archiwa prywatne i spuścizny

The name of the creator:

Dates:

1920-1939.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

polski

Availability:

Available in full

Total archival units:

22710

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

9.6

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak
Protocol of delivery and acceptance Tak 2 j.a.