Urząd Stanu Cywilnego w Lubaniu

Reference code
86/12/0
Border dates
1874 - 1934
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Księgi urodzeń małżeństw i zgonów.

The history of the creator:

Urzędy Stanu Cywilnego zostały powołane w Prusach dnia października 1874r. Na mocy ustawy Gesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die Form der Eheschließung, która została rozciągnięta na całą Rzeszę 6 lutego 1875r. przez Rechgesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die form der Eheschließung. Nowa ustawa obowiązująca w całej Rzeszy weszła w życie 1 stycznia 1876r. Fakty stanu cywilnego rejestrowano w trzech seriach: księgi urodzeń, małżeństw i zgonów oraz w postaci rejesrtu głównego tzw Hauptregister i kopii Nebenregister. Państwo zostało podzielone na okręgo stanu cywilnego obejmujące jedną lub więcej gmin ( jeden urząd stanu cywilnego powinien obsługiwać co najmniej 1500 mieszkańców). Urzędnikamim stanu cywilnego byli wójtowie lub burmistrzowie, a od 1 lipca 1883r. Nadzór nad nimi sprawowali starostowie lub prezydenci rejencji. W przypadku USC Luban był to odpowiednio Starosta Lubański i Prezydent Rejencji Legnickiej. Ustwa 3 listopada 1937r Personenstandsgesetz zmieniła formę prowadzenia zapisów stanu cywilnego wprowadaając w miejsce 3 ksiąg jedną o nazwie Familienbuch, w której rejestrowano wszystkie czynności. Taki stan rzeczy zachował się do 1945r. Urząd Stanu Cywilnego w Lubaniu rejestrował fakty stanu cywilnego z mniasta Lubania

Border dates:

1874 - 1934

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Standesamt Lauban

Languages:

Availability:

Total archival units:

187

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

6.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Card inventory draft Tak