Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kłodzku

Reference code
84/21/0
Border dates
1950 - 1973 [1974]
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Referat Ogólno-Administracyjny (sygn. 1-102), 1950-1973 [1974] - protokoły sesji MRN, uchwały MRN, akta komisji rady, posiedzenia prezydium MRN, dokumentacja skarg i wniosków, Wydział Finansowy (sygn. 103-122), 1950-1973 [1974] - plany gospodarcze, budżety, sprawozdania finansowe, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (sygn. 123-138), 1960-1973 [1974] - plany czynów społecznych, sprawozdania statystyczne w zakresie gospodarki komunalnej, wykazy nieruchomości, numeracja nieruchomości, likwidacja cmentarzy, Referat Socjalno-Kulturalny (sygn. 139-142), 1952-1973 - sprawozdania z działalności biblioteki miejskiej, kina, plany, programy, sprawozdania w zakresie kulury, Referat Skupu (sygn. 143), 1963-1972 - sprawozdania statystyczne z realizacji obowiązkowych dostaw, Rada Zakładowa przy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kłodzku (sygn. 144), 1956-1971 - protokoły z posiedzeń, sprawozdania z działalności, Aneks (sygn. 145 - Studium optymalizacji rozwoju i rozmieszczenia sieci usługowej miasta Kłodzka – I etap, 1971). Przesunięcia międzyzespołowe - dokumentacja wydzielona w toku opracowania zespołu nr 7 (Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Kłodzku [1945]1950-1975 [1988]), włączona do zespołu nr 21: 2004 r., 1, Przes., 1 j.a., 0,01 mb.: jednostka archiwalna: Studium optymalizacji rozwoju i rozmieszczenia sieci usługowej miasta Kłodzka – I etap, 1971, jest przynależna do zespołu nr 21: Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kłodzku, 1950-1973[1974]. Decyzja Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu, z dnia 29 grudnia 2004 roku.

The history of the creator:

Na mocy ustawy z dnia 20 marca 1950 r. (Dz. U. Nr 14/1950 r., poz. 130) o terenowych organach jednolitej władzy państwowej prezydia stały się organami wykonawczo- zarządzającymi rady. Prezydium sprawowało na podległym terenie wszystkie funkcje wykonawcze władzy państwowej, kierowały działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną, obsługiwały bieżącą działalność rady przygotowując materiały na sesje, opracowując m.in. projekty budżetu i planu terenowego. Na podstawie ustawy z dnia 22 listopada 1973 r. o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. Nr 47/1973 r., poz. 276) rady stały się podstawowymi organami władzy państwowej i ogniwami samorządu społecznego.

Border dates:

1950 - 1973 [1974]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

145

Total archival units developed :

145

Total archival units without records:

0

Total current materials

3.0

Total current materials developed

3.3

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak