Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Radkowie powiat noworudzki

Reference code
84/23/0
Border dates
1950 - 1973
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

1.Sprawy organizacyjne Miejskiej Rady Narodowej, 1961-1972, sygn. 1-3, 2.Sesje Miejskiej Rady Narodowej (protokoły), 1950-1972, sygn. 4-14, 3.Uchwały Miejskiej Rady Narodowej, 1965-1970, sygn. 15-16, 4.Komisje stałe Miejskiej Rady Narodowej, 1969-1972, sygn. 17-27, 5.Plany pracy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, 1965-1972, sygn. 28, 6.Posiedzenia Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (protokoły), 1950-1972, sygn. 29-39, 7.Uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, 1965-1972, sygn. 40-41, 8.Program wyborczy, 1969, sygn. 42, 9.Kontrole i inspekcje zewnętrzne, 1961-1962, sygn. 43-44, 10.Budżety i ich wykonanie, 1950-1965, sygn. 45-47, 11.Plany, wykazy ulic, 1964-1970, sygn. 48-49, 12. Sprawozdania, 1972-1973, sygn. 50; protokoły sesji MRN, uchwały MRN, komisje stałe MRN, plany pracy Prezydium MRN, protokoły posiedzeń Prezydium MRN, uchwały Prezydium MRN, budżety i ich wykonanie, sprawozdania. Zespół zatwierdzony przez Komisję Metodyczną Archiwum Państwowego we Wrocławiu na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2003 roku.

The history of the creator:

Na mocy ustawy z dnia 20 marca 1950 r. (Dz. U. Nr 14/1950 r., poz. 130) o terenowych organach jednolitej władzy państwowej prezydia stały się organami wykonawczo- zarządzającymi rady. Prezydium sprawowało na podległym terenie wszystkie funkcje wykonawcze władzy państwowej, kierowały działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną, obsługiwały bieżącą działalność rady przygotowując materiały na sesje, opracowując m.in. projekty budżetu i planu terenowego. Na podstawie ustawy z dnia 22 listopada 1973 r. o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. Nr 47/1973 r., poz. 276) rady stały się podstawowymi organami władzy państwowej i ogniwami samorządu społecznego.

Border dates:

1950 - 1973

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

50

Total archival units developed :

50

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.8

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak