Akta gminy Długopole Zdrój powiat bystrzycki

Reference code
84/27/0
Border dates
1945 - 1954
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Część opracowana: 1.Dział ogólno-organizacyjny, 1945-1954, sygn. 1-16 (protokoły posiedzeń PGRN, sprawozdania, plany pracy komisji, protokoły sesji), 2.Dział budżetowo-finansoowy, 1945-1954, sygn. 17-27 (budżety, sprawozdania rachunkowe, sprawy podatkowe i preliminarze), 3.Dział gospodarki gminnej, 1945-1954, sygn. 28-44 (spis rolny, produkcja zwierzęca, sprawy osiedleńcze, pomoc sąsiedzka i akcja siewna), 4.Dział administracyjny, 1945-1954, sygn. 45-85 (sprawy oświatowe, wybory sołtysów, sprawy wojskowe). Zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 14 grudnia 2000 roku.

The history of the creator:

Podstawy prawne funkcjonowania urzędu: -ustawa z dnia 11 września 1944 roku o organizacji i zakresie działania rad narodowych [Dz.U. RP Nr 5, poz. 22], -dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 listopada 1944 roku o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego [Dz.U. RP Nr 14, poz. 74], -dekret z dnia 13 listopada 1945 roku o zarządzie Ziem Odzyskanych [Dz.U. RP Nr 51, poz. 295]; istnieje do roku 1954, kiedy to na mocy ustawy z dnia 25 września 1954 roku o reformie podziału administaracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych [Dz.U. PRL Nr 43, poz. 191] - w miejsce dotychczasowych gmin i gromad utworzono nowe gromady, jako jednostki podziału administarcyjnego wsi.

Border dates:

1945 - 1954

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

92

Total archival units developed :

85

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.6

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak
Working list Tak
Delivery and acceptance list Tak