Akta gminy Lądek Zdrój powiat bystrzycki

Reference code
84/30/0
Border dates
1945 - 1954 [1956]
Number of series
1
Number of scans
0

Content:

Część opracowana: 1.Dział ogólno-organizacyjny, 1945-1954[1956], sygn. 1-84 (akta osobowe sołtysów i członków GRN, protokoły GRN, zaświadczenia, skargi i zażalenia), 2.Dział administracyjny, 1945-1954, syg. 85-151 (ewidencja i ruch ludnosci, ankiety personalne, sprawy aprowizacji, zaopatrzenia, gospodarka komunalna, opieka społeczna), 3.Dział gospodarki gminnej, 1945-1954, sygn. 152-304 (spis rolny, sprawy osiedleńcze, klasyfikacja gruntów, sprawy hodowlane i leśne, obowiązkowe dostawy), 4.Dział budżetowo-finansowy, 1947-1954[1955], sygn. 305-322 (sprawy finansowe i podatkowe). Zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 14 grudnia 2000 roku. Brak sygn.: 16, 159 (zespół przyjęto z brakami w dniu 03 lipca 1992 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Kłodzku).

The history of the creator:

Podstawy prawne funkcjonowania urzędu: -ustawa z dnia 11 września 1944 roku o organizacji i zakresie działania rad narodowych [Dz.U. RP Nr 5, poz. 22], -dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 listopada 1944 roku o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego [Dz.U. RP Nr 14, poz. 74], -dekret z dnia 13 listopada 1945 roku o zarządzie Ziem Odzyskanych [Dz.U. RP Nr 51, poz. 295]; istnieje do roku 1954, kiedy to na mocy ustawy z dnia 25 września 1954 roku o reformie podziału administaracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych [Dz.U. PRL Nr 43, poz. 191] - w miejsce dotychczasowych gmin i gromad utworzono nowe gromady, jako jednostki podziału administarcyjnego wsi.

Border dates:

1945 - 1954 [1956]

Classification:

administracja ogólna

The name of the creator:

Dates:

1945-19541955-1955

Former name:

Foreign language name:

Languages:

polski

Availability:

Available in full

Total archival units:

346

Total archival units developed :

320

Total archival units without records:

0

Total current materials

4.51

Total current materials developed

4.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak
Working list Tak
Book inventory approved Tak