Akta gminy Duszniki Zdrój powiat kłodzki

Reference code
84/35/0
Border dates
1945 - 1954
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Część opracowana: 1.Sprawy ogólno-organizacyjne, 1945-1954, sygn. 1-31 + aneks: 1a, 2a, 3a, 4a, 5a (sprawozdania sytuacyjne, protokoły kontroli, okólniki i zarządzenia, plany pracy, sprawozdania, sprawy osobowe członków rady, osadnictwo i repartiacja, ewidencja i kontrola ruchu ludności), 2.Sprawy budżetowo-finansowe, 1947-1951, sygn. 32-41 + aneks: 6a (budżety, dochody gminne, dochody obce, sprawozdania podatkowe) 3.Sprawy socjalno-kulturalne, 1945-1954, sygn. 42-45 (kultura fizyczna i zdrowie, organizacja instytucji kultury), 4.Sprawy gospodarki komunalnej, 1945-1953, sygn. 46-53 (przejmowanie nieruchomości poniemieckich, gospodarka lokalowa, drogi i place publiczne), 5.Sprawy rolnictwa, 1945-1950, sygn. 54-90 (wykazy gospodarstw, sprawy produkcji rolnej, klasyfikacja gruntów, deklaracje stanu posiadania gruntów, sprawy podatkowe), 6.Sprawy inne, 1945-1954, sygn. 91-93 (sprawy przemysłu i handlu, protokoły zdawczo-odbiorcze gospodarstw rolnych). Zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 14 grudnia 2000 roku.

The history of the creator:

Podstawy prawne funkcjonowania urzędu: -ustawa z dnia 11 września 1944 roku o organizacji i zakresie działania rad narodowych [Dz.U. RP Nr 5, poz. 22], -dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 listopada 1944 roku o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego [Dz.U. RP Nr 14, poz. 74], -dekret z dnia 13 listopada 1945 roku o zarządzie Ziem Odzyskanych [Dz.U. RP Nr 51, poz. 295]; istnieje do roku 1954, kiedy to na mocy ustawy z dnia 25 września 1954 roku o reformie podziału administaracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych [Dz.U. PRL Nr 43, poz. 191] - w miejsce dotychczasowych gmin i gromad utworzono nowe gromady, jako jednostki podziału administarcyjnego wsi.

Border dates:

1945 - 1954

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

106

Total archival units developed :

99

Total archival units without records:

3

Total current materials

2.0

Total current materials developed

1.6

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
No help Nie 3 j.a.
Working list Tak
Delivery and acceptance list Nie
Book inventory approved Tak