Akta gminy Krosnowice Kłodzkie powiat kłodzki

Reference code
84/37/0
Border dates
1945 - 1954 [1956]
Number of series
10
Number of scans
0

Content:

Część opracowana: 1.Sprawy ogólno-organizacyjne, 1946-1954, sygn. 1-12 (protokoły z narad sołtysów, sesji GRN, posiedzeń PGRN, sprawozdania GNR), 2.Sprawy budżetowo-finansowe, 1945-1953, sygn. 13-65 (budżety gminy i Zarządu Nieruchomości, sprawozdania rachunkowe, preliminarze, sprawy podatku gruntowego), 3.Sprawy oświaty i kultury, 1950-1953, sygn. 66-67 (sprawy szkół i świetlic), 4.Sprawy gospodarki komunalnej, 1950, sygn. 68 (wykaz budynków mieszkalnych), 5.Sprawy rolnictwa, 1946-1954, sygn. 69-76 (plany produkcyjne, osadnictwo, klasyfikacja gruntów, meliotacje), 6.Urząd Stanu Cywilnego, 1946-1951, sygn. 77-84 (rejestry przybywających i opuszczających gminę), 7.Sprawy inne, 1946-1949, sygn 85 (karty personalne i deklaracje członkowskie PPS, PZPR). Brak sygn.: 6, 65 (zespół przyjęto z brakami w dniu 03 lipca 1992 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Kłodzku). Zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 14 grudnia 2000 roku.

The history of the creator:

Podstawy prawne funkcjonowania urzędu: -ustawa z dnia 11 września 1944 roku o organizacji i zakresie działania rad narodowych [Dz.U. RP Nr 5, poz. 22], -dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 listopada 1944 roku o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego [Dz.U. RP Nr 14, poz. 74], -dekret z dnia 13 listopada 1945 roku o zarządzie Ziem Odzyskanych [Dz.U. RP Nr 51, poz. 295]; istnieje do roku 1954, kiedy to na mocy ustawy z dnia 25 września 1954 roku o reformie podziału administaracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych [Dz.U. PRL Nr 43, poz. 191] - w miejsce dotychczasowych gmin i gromad utworzono nowe gromady, jako jednostki podziału administarcyjnego wsi.

Border dates:

1945 - 1954 [1956]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

385

Total archival units developed :

83

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

1.6

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Working list Tak
Delivery and acceptance list Nie
Book inventory approved Tak