Akta gminy Lewin Kłodzki powiat kłodzki

Reference code
84/38/0
Border dates
1945 - 1954
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Część opracowana: 1.Sprawy ogólno-organizacyjne, 1945-1954, sygn. 1-37 + aneks: 1a, 2a, 3a, 4a, 5a (przepisy i zarządzenia, sprawozdania, protokoły zebrań GRN, plany pracy, zebrania gromadzkie, narady sołtysów), 2.Sprawy budżetowo-finansowe, 1945-1954, sygn. 38-70 (sprawozdania budżetowe, sprawozdania rachunkowe, zestawienia podatkowe, rejestry wymiarowe), 3.Sprawy socjalno-kulturalne, 1949, sygn. 71 (rejestry analfabetów), 4.Sprawy gospodarki komunalnej, 1946-1948, sygn 72-74 (majątek gminy, nieruchomosci), 5.Sprawy rolnictwa, 1945-1953, sygn. 75-91 + aneks: 6a, 7a, 8a (sprawy osiedleńcze, mechanizacja rolnictwa, wykazy gospodarstw), 6.Urząd Stanu Cywilnego, 1946-1948, sygn. aneks: 9a (wykazy zgonów), 7.Sprawy inne, 1945-1954, sygn. 92-93 (akta Polskiego Związku Zachodniego, wybory samorządowe). Zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 14 grudnia 2000 roku.

The history of the creator:

Podstawy prawne funkcjonowania urzędu: -ustawa z dnia 11 września 1944 roku o organizacji i zakresie działania rad narodowych [Dz.U. RP Nr 5, poz. 22], -dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 listopada 1944 roku o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego [Dz.U. RP Nr 14, poz. 74], -dekret z dnia 13 listopada 1945 roku o zarządzie Ziem Odzyskanych [Dz.U. RP Nr 51, poz. 295]; istnieje do roku 1954, kiedy to na mocy ustawy z dnia 25 września 1954 roku o reformie podziału administaracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych [Dz.U. PRL Nr 43, poz. 191] - w miejsce dotychczasowych gmin i gromad utworzono nowe gromady, jako jednostki podziału administarcyjnego wsi.

Border dates:

1945 - 1954

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

124

Total archival units developed :

102

Total archival units without records:

1

Total current materials

1.0

Total current materials developed

1.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak
Working list Tak
No help Nie 1 j.a.
Book inventory approved Tak