Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Bielawie powiat dzierżoniowski

Reference code
84/20/0
Border dates
[1945] 1950 - 1973 [1990]
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Część opracowana: 1950-1973[1974], sygn. 1-253 (zarządzenia Przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej , ankiety radnych i członków komisji Miejskiej Rady Narodowej, protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej, materiały na sesje Miejskiej Rady Narodowej (sprawozdania, informacje rady, komisju, referatów i jednostek podległych), uchwały Miejskiej Rady Narodowej, rejestr uchwał Miejskiej Rady Narodowej, spotkania radnych z wyborcami, wnioski i postulaty przedwyborcze wyborców, sprawozdania z realizacji wniosków i postulatów przedwyborczych, interpelacje radnych Miejskiej Rady Narodowej, akta komisji rady, konwent seniorów (regulaminy, protokoły z posiedzeń), protokoły posiedzeń Klubu Radnych PZPR, protokoły posiedzeń Zespołu Radnych PZPR, sprawy prowadzone przez Przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, sprawy prowadzone przez Sekretarza Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, plany pracy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, materiały do protokołów posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, rejestr uchwał Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, realizacja wniosków Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, karty ewidencyjne członków komitetów blokowych, protokoły z zebrań komitetów blokowych, sprawozdania z działalności samorządu mieszkańców, struktura organizacyjna i zakres działalnosci referatów Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, protokoły narad pracowniczych, plany gospodarcze, programy wyborcze, sprawozdawczość statystyczna dotycząca zatrudnienia, sprawozdawczość statystyczna o stanie i ruchu zatrudnionych, sprawozdawczość statystyczna i dane dotyczące walki z analfabetyzmem, sprawozdawczość opisowa z zakresu spraw rolnych, sprawozdawczość statystyczna z pośrednictwa pracy, sprawozdawczość z dziłalności referatu opieki społecznej, skargi i wnioski, analizy i sprawozdawczość dotycząca skarg i wniosków, notatki prasowe, protokołt kontroli - zalecenia i ich wykonanie, księga kontroli, budżet masta, decyzje dotyczące zmian w budżecie, sprawozdania z realizacji budżetu, sprawozdawczość z realizacji podatków i opłat, protokoły z posiedzeń Komisji do spraw koordynacji i rozdziału mieszkań, sprawozdania opisowe z działalności Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, czyny społeczne - plany i ich realizacja, sprawozdawczość statystyczna z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, sprawozdawczość statystyczna dotycząca akcji rozbiórkowej, grobownictwo wojenne, karty inwentaryzacyjne budynków mieszkalnych, skład osobowy, protokoły, sprawozdania z działalności Społecznej Komisji Pojednawczej, sprawozdawczość z zakresu działalności Referatu Spraw Wewnętrznych, sprawozdawczość dotycząca ludności miejscowej, sprawy miejszości narodowych, sprawozdawczość opisoowa i statystyczna dotycząca orzecznictwa karno-administracyjnego, akta spraw o wykroczenia, sprawozdawczość opisowa dotycząca działalności Referatu Handlu, , sprawozdawczość opisowa dotycząca działalności pionów handlowych na terenie miasta). 2004 r., 1061, Nab. - 16 j.a. wydzielono w toku porządkowania zespołu. Część nieopracowana: nab. nr 2151, 2014 rok (553 j.a., 1,10 mb), akta osobowe pracowników zwolnionych, okres zatrudniuenia, do roku 1960 włącznie, daty skrajne akt: [1945] 1950 - 1960 [1990].

The history of the creator:

Na mocy ustawy z dnia 20 marca 1950 r. (Dz. U. Nr 14/1950 r., poz. 130) o terenowych organach jednolitej władzy państwowej prezydia stały się organami wykonawczo- zarządzającymi rady. Prezydium sprawowało na podległym terenie wszystkie funkcje wykonawcze władzy państwowej, kierowały działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną, obsługiwały bieżącą działalność rady przygotowując materiały na sesje, opracowując m.in. projekty budżetu i planu terenowego. Na podstawie ustawy z dnia 22 listopada 1973 r. o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. Nr 47/1973 r., poz. 276) rady stały się podstawowymi organami władzy państwowej i ogniwami samorządu społecznego.

Border dates:

[1945] 1950 - 1973 [1990]

Classification:

administracja ogólna

The name of the creator:

Dates:

1973-19901945-19501950-1973

Former name:

Foreign language name:

Languages:

polski

Availability:

Available in full

Total archival units:

806

Total archival units developed :

253

Total archival units without records:

0

Total current materials

6.1

Total current materials developed

5.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Working list Nie
Delivery and acceptance list Tak
Book inventory approved Tak