Księstwo Brzesko-Legnicko-Wołowskie

Reference code
82/2/0
Border dates
1290 - 1820
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

1. Dokumenty księstw brzeskiego, legnickiego i wołowskiego /1338-1830/ Książęta i ich rodziny, stosunek książąt do Korony Czeskiej, sprawy finansowe, stosunki graniczne z Królestwem Polskim, regalia, domeny, sprawy lenne, stany księstwa, ustrój administracyjno-sądowy, militaria. 2. Dokumenty dotyczące poszczególnych miejscowości w księstwie brzeskim /1318-1820/ Przywileje, orzeczenia w sporach, kupno-sprzedaż, nadania i potwierdzenia posiadania dóbr, sprawy spadkowe. 3. Dokumenty dotyczące poszczególnych miejscowości w księstwie legnickim /1320-1795/ Zawartość j.w. 4. Dokumenty dotyczące poszczególnych miejscowości w księstwie wołowskim /1290-1778/ Zawartość j.w.

The history of the creator:

Księstwo Brzeskie istniało od 1311 do 1740 r. Założycielem był Bolesław III Rozrzutny. Od 1329 r. księstwo zależne było od Korony Czeskiej. Od samego początku losy księstwa związane były z legnicką linią Piastów śląskich. Księstwo Legnickie powstało w 1248 r. i zostało wydzielone najstarszemu synowi Henryka II Pobożnego, księciu Bolesławowi II Rogatce. Od 1329 r. zostało zhołdowane Koronie Czeskiej. Podobnie, jak Księstwo Brzeskie, związane było z jedną linią Piastów śląskich, synów i potomków Bolesława II. Po śmierci Jerzego Wilhelma, ostatniego z przedstawicieli tej linii, w 1675 r. księstwo legnickie rozpadło się na trzy części, wtedy też powstało Księstwo Wołowskie. W tej postaci te organizmy przetrwały do 1740 r., kiedy to po zwycięstwie Fryderyka II Wielkiego, króla Prus, Śląsk znalazł się w granicach państwa pruskiego.

Border dates:

1290 - 1820

Classification:

The name of the creator:

Rep 3

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Fürstenthums Brieg-Liegnitz-Wohlau

Languages:

Availability:

Total archival units:

1192

Total archival units developed :

1191

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak niemieckie repertorium
Working list Nie 1 j.a.
Book inventory approved Tak niemieckie repertorium
Working list Nie 1 j.a.

W dniu 22.V.1980r. Rewindykowano z NRD 1141 dokumentów