Księstwo Głogowskie

Reference code
82/3/0
Border dates
1386 - 1870
Number of series
11
Number of scans
0

Content:

I. Dokumenty 1. Stosunek księcia do podległego mu księstwa /1397-1518/ Sprawy rodzinne, wybory, sprawy hołdu, sprawy finansowe i graniczne księstwa, stosunek do sąsiadów. 2. Stany /1493-1523/ Spory i ich roztrzyganie, przywileje. 3. Zarządzanie księstwem /1495-1686/ Wybór starosty księstwa. 4. Ustrój prawno-sądowniczy /1413-1476/ Potwierdzenie kupna-sprzedaży majątków. 5. Skarbowość /1523/ Sprawa uiszczenia należności do kasy królewskiej. 6. Księstwo głogowskie /1386-1795/ Układ dokumentów wg poszczególnych miejscowości, a w ich obrębie chronologicznie. II. Akta 1. Książę i jego stosunek do podległego mu księstwa /1329-1870/ Sprawy rodzinne, wybory, sprawy hołdu, reskrypty cesarskie, przywileje, fiskalia, sprawy graniczne (m.inn. z Polską), skargi, mennica i moneta, sprawy pocztowe, handel solny, regalia rolne, sprawy celne, piwowarstwo, wyszynk piwa, dopływ pieniędzy, gwałty wojska, domeny i urzędy domenowe, lenna, sprawy łaski. 2. Stany /1501-1808/ Sejmiki krajowe i powiatowe, spory między miastami i właścicielami majątków, podatki, przywileje stanowe, patenty i zarządzenia, urzędnicy, miasta, zadłużenia, poddani, Żydzi i Cyganie. 3. Zarządzanie księstwem /1546-1749/ Urzędnicy, sprawy starostów księstwa, zarządzenia, reskrypty, sprawozdania starosty księstwa i protokoły, sprawy lenne, depozyty, kancelaria księstwa, supliki. 4. Ustrój prawno-sądowniczy /1550-1789/ Sprawy organizacyjne, zarządzenia cesarskie i Wyższego Urzędu, procedura sądowa, sprawy opiekuńcze, hipoteka sądowa, sąd dworski, czudy, sad mański, sprawy cywilne,sprawy sporne. 5. Policja /1531-1747/ Statuty, sprawy leśne i łowieckie, policja sanitarna, lichwiarstwo, cenzura. 6. Skarbowość /1511-1740/ Sprawy podatkowe, akcyza, kontrybucje, sprawy rachunkowe i kasowe, pożyczki, zadłużenia księstwa. 7. Wojskowość /1550-1798/ Wojna trzydziestoletnia, powierzanie funkcji wojskowych, patenty, rekruci, musztra wojskowa, szkolenie, uzbrojenie, garnizon wojskowy w Głogowie, straże obywatelskie, sprawy personalne żołnierzy. 8. Kultura rolna i statystyka życia gospodarczego /1512-1840/ Matrykuły Głogowa i księstwa, wykazy majatków i wsi, oszacowanoa, spisy dóbr lennych, rolnictwo, rzemiosło, apteki i uzdrowiska, przemysł, rybołówstwo, handel, cło, budownictwo wodne i żegluga,drogi. 9. Sprawy obyczajowe i oświatowe /1587-1744/ Zawiadomienie o otwarciu akademii inżynieryjnej w Wiedniu, drukarstwo, fundacja dla studiującej młodzieży, procesy czarownic, znaleziska monet. 10. Sprawy kościelne i fundacje dobroczynne /1528-1811/ Statystyka, spisy majątków kościelnych, kościół ewangelicki i katolicki i ich wzajemne stosunki, sprawy związków małżeńskich, fundacje, jałmużny, kolekty, kolegiata w Głogowie, jezuici, podatki. 11. Aneks /1631-1715/

The history of the creator:

W 1162 r., w wyniku podziału Śląska między synów Władysława Wygnańca, Głogów stał się stolicą osobnego księstwa. Po śmierci Konrada w 1202 r. jego ziemie włączono do monarchii Henryka Brodatego. W latach 1249-1251 powstało księstwo głogowskie (Konrad I), które po kilkakrotnych podziałach ukształtowało się jako lenno Korony Czeskiej (1344r.) w tym organizm administracyjno-polityczny. Dzięki stosunkom dynastycznym w Głogowie rządy sprawowali kolejno polscy królewicze: Jan Olbracht i Zygmunt Stary. Po utworzeniu na Śląsku cesarskiego Wyższego Urzędu księstwo utraciło dawną samodzielność i znaczenie polityczne. Jako jednostka Głogów, Kożuchów, Góra, Szprotawa, Zielona Góra, Świebodzin, Bytom Odrzański, Karolat. Po zajęciu Ślaska przez Prusy księstwo przestało istnieć jako jednostka administracji państwowej.

Border dates:

1386 - 1870

Classification:

The name of the creator:

Rep.4b /dokumenty/ i Rep.24, Rep.25 /akta/

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Fürstenthum Glogau

Languages:

Availability:

Total archival units:

837

Total archival units developed :

837

Total archival units without records:

0

Total current materials

12.0

Total current materials developed

12.5

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

akta -659 j.a. = 12,50 mb.; dokumenty 178 j.a.