Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Mławie

Reference code
76/56/0
Number of series
0
Number of scans
1362

Content:

akta urodzeń, małżeństw, zgonów, aneksy

The history of the creator:

Świecką rejestrację urodzin, małżeństw i zgonów wprowadzono z dniem 1.05.1808 r. na podstawie artykułu 69 ustawy konstytucyjnej z 22 lipca 1807 roku. Wprowadzone wówczas na terenie Księstwa Warszawskiego świeckie urzędy stanu cywilnego prowadzono w każdej gminie dla wszystkich wyznań łącznie. Ich organizację, zakres i sposób działania regulowały przepisy kodeksu Napoleona, a prowadzenie powierzono tymczasowo proboszczom parafii rzymsko-katolickich. W 1825 roku rozgraniczono akta poszczególnych wyznań na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego. W roku 1868 wprowadzono obowiązek sporządzania akt w języku rosyjskim.

Border dates:

1828-1930

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1828-1930.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

124

Total archival units developed :

43

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

0.7

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 16 ja
Book inventory approved Tak 43 ja
Working list Tak 65 ja

Na podstawie protokołu skontrum w 2005 r. dopisano 7 ja., 0,09 mb