Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Płońsku

Reference code
76/474/0
Number of series
0
Number of scans
4314

Content:

księgi urodzeń, małżeństw, zgonów

The history of the creator:

Kościelne księgi metrykalne w Polsce sporządzano od 1577 roku na podstawie postanowień soboru trydenckiego obradującego w latach 1545-1563. Natomiast świecką rejestrację urodzin, małżeństw i zgonów wprowadzono z dniem 1.05.1808 r. na podstawie artykułu 69 ustawy konstytucyjnej z 22 lipca 1807 roku. Wprowadzone wówczas na terenie Księstwa Warszawskiego świeckie urzędy stanu cywilnego prowadzono w każdej gminie dla wszystkich wyznań łącznie. Ich organizację, zakres i sposób działania regulowały przepisy kodeksu Napoleona, a prowadzenie powierzono tymczasowo proboszczom parafii rzymsko-katolickich. W 1825 roku rozgraniczono akta poszczególnych wyznań na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego. W roku 1868 wprowadzono obowiązek sporządzania akt w języku rosyjskim.

Border dates:

1826-1915

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1826-1915.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

154

Total archival units developed :

59

Total archival units without records:

0

Total current materials

3.0

Total current materials developed

1.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Working list Tak 42 ja
Book inventory approved Tak 59 ja
Delivery and acceptance list Tak 56 ja