Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Bieżuniu

Reference code
76/653/0
Number of series
0
Number of scans
48

Content:

akta urodzeń , małżeństw, zgonów i aneksy

The history of the creator:

Świecką rejestrację urodzin, małżeństw i zgonów wprowadzono z dniem 1.05.1808 r. na podstawie artykułu 69 ustawy konstytucyjnej z 22 lipca 1807 roku. Wprowadzone wówczas na terenie Księstwa Warszawskiego świeckie urzędy stanu cywilnego prowadzono w każdej gminie dla wszystkich wyznań łącznie. Ich organizację, zakres i sposób działania regulowały przepisy kodeksu Napoleona, a prowadzenie powierzono tymczasowo proboszczom parafii rzymsko-katolickich. W 1825 roku rozgraniczono akta poszczególnych wyznań na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego. W roku 1868 wprowadzono obowiązek sporządzania akt w języku rosyjskim. Teren działania m.in..: Bieżuń, Kobyla Łąka, Stawiszyn, Zgagowo

Border dates:

1857-1921

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1857-1921.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

43

Total archival units developed :

4

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 4 ja
Working list Tak 27 ja
Delivery and acceptance list Tak 12 ja