Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Stradomi Wierzchniej

Reference code
11/360/0
Border dates
[1951] 1954-1961
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1-4; 1955-1961). 2) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 5-8; 1955-1961). 3) Komisje GRN: protokoły (sygn. 9, 81; 1955-1960). 4) Finanse: budżety (sygn. 10-16; 1955-1961). 1) Sesja GRN: protokoły, uchwały, rejestry (sygn. 17-25; 1955-1961). 2) Komisje GRN: protokoły (sygn. 26-35; 1955-1961). 3) Prezydium GRN: protokoły, uchwały (sygn. 36-41; 1956-1961). 4) Zebrania wiejskie: protokoły (sygn. 42-43; 1960-1961). 5) Plany pracy: organów kolegialnych (sygn. 44-50; 1955-1960). 6) Statystyka: budowlana, wojskowa i rolna, spis powszechny (sygn. 51-53, 82-86; 1958-1961). 7) Kontrole zewnętrzne: protokoły (sygn. 54-58; 1958-1960). 8) Środki rzeczowe: spisy inwentaryzacyjne (sygn. 59-62; 1956-1961). 9) Budżet: plany finansowe, budżety, sprawozdania finansowe (sygn. 63-80; 1957-1961). 10) Ewidencja ludności: księgi meldunkowe (sygn. 87-108; [1951] 1954-1961).

The history of the creator:

Reforma podziału administracyjnego wprowadzona ustawą z dnia 25 września 1954 r. (DzU, nr 43, poz. 191) zlikwidowała dotychczasowe jednostki administracji wsi (gminy i gromady), tworząc w ich miejsce nowe gromady (art. 1). Ustawa powoływała gromadzkie rady narodowe, wybierane przez ludność na okres 3 lat, które pełniły również rolę organów administracji państwowej (art. 4). Ich zadaniem było kierowanie na terenie gromady działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną, wiążąc potrzeby gromady z zadaniami ogólnopaństwowymi (art. 10). Organem wykonawczym i zarządzającym GRN było (powoływane przez nią) prezydium, które jednocześnie zobowiązane było do wykonywania wytycznych i instrukcji prezydium powiatowej rady narodowej (było więc podwójnie podporządkowane) (art. 11 i 27). GRN powoływała również komisje (np. rolną, mienia gromadzkiego) dla poszczególnych dziedzin swojej działalności i sprawowania kontroli społecznej (art. 24-25). W myśl ustawy dotychczasowe uprawnienia gminnych rad narodowych przeszły na gromadzkie rady narodowe. Faktycznie większość uprawnień przejęło prezydium powiatowej rady narodowej, a gromadzkie rady narodowe w wielu wypadkach zostały ograniczone do wykonywanie jej zarządzeń. Mimo, że w późniejszych latach kompetencje GRN-ów zostały rozszerzone, nigdy nie były one pełnoprawnym gospodarzem gromad. (Przede wszystkim z powodu ograniczenia kompetencji na rzecz powiatów i braku odpowiednich funduszy). Gromada i Gromadzka Rada Narodowa w Stradomi Wierzchniej w powiecie sycowskim powstała na podstawie wyżej cytowanej ustawy oraz uchwały nr 26/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z 2 października 1954 r. (Dz. Urz. WRN we Wrocławiu, nr 9, poz. 71). W skład gromady weszły obszary dotychczasowych gromad: Stradomia Wierzchnia, Stradomia Dolna i Gaszowice z gminy Dziadowa Kłoda. Z początkiem 1962 r. gromadę zlikwidowano włączając ją do gromady Dziadowa Kłoda. Z dniem 1 stycznia 1973 r., w związku z reformą administracyjno-gospodarczą kraju, gromady zlikwidowano, a w ich miejsce utworzono gminy.

Border dates:

[1951] 1954-1961

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

108

Total archival units developed :

16

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Working list Tak sygn. 17-80
Delivery and acceptance list Tak sygn. 81-108
Book inventory approved Tak sygn. 1-16