Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich w Warszawie

Reference code
72/2877/0
Border dates
1949-1993 [1994-2003]
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Posiedzenia kolegium wydawniczego, sprawozdania finansowe, statut, zarządzenia wewnętrzne, pisma okólne, plany rzeczowo-finansowe, wycinki prasowe, wydawnictwa ("Żyjmy dłużej"), bilanse, teki wydawnicze, teki filmów.

The history of the creator:

W czerwcu 1945 r. w Ministerstwie Zdrowia został utworzony zakład wydawniczy pod nazwą Wydział Naukowo-Wydawniczy, który w kilka miesięcy później przekształcił się w Lekarski Instytut Naukowo-Wydawniczy. 20 X 1949 r. rozpoczął działalność na własnym rozrachunku gospodarczym Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich. 17 V 1993 przekształciło się w prywatną spółkę pracowniczą pod nazwą Wydawnictwo Lekarskie PZWL kontynuując tradycję, dorobek i prestiż wydawcy państwowego. PZWL wydaje książki dla lekarzy, stomatologów, farmaceutów i pielęgniarek, a także dla czytelników bez przygotowania medycznego wiele pozycji oświatowo-zdrowotnych.

Border dates:

1949-1993 [1994-2003]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1949-1993, 1994-2003.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

2268

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

27.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 2268 ja