Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki w Warszawie

Reference code
72/3148/0
Border dates
1947-2008
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Materiały archiwalne pochodzące z lat 1951 – 2008 to: sprawozdania z działalności bibliotecznej, protokóły zdawczo – odbiorcze książek i czasopism, rejestry ubytków, dary, księgi akcesyjne, raptularze książek, księgi inwentarzowe książek i czasopism, mikrofisz, płyt, broszur, dokumenty, publikacje zwarte i ciągłe, książki rejestrów zestawień tematycznych, umowy o współpracy naukowo – badawczej i naukowo – technicznej, protokóły i wykazy dotyczące skontrum i selekcji.

The history of the creator:

Główna Biblioteka Lekarska powstała w 1945 roku, zaraz po zakończeniu II wojny światowej. Pierwszym dokumentem stwierdzającym jej istnienie jest pismo parafowane przez Ministra Zdrowia dr F. Litwina z dn. 8 czerwca 1945 roku. Mówi ono, że w Warszawie jest w stadium organizacji Główna Biblioteka Lekarska. Pierwszym miejscem, gdzie rozpoczęła swoją działalność GBL był lokal Biblioteki PZH przy ulicy Chocimskiej 24. Tam w jednej sali zaczęły pracę: GBL, Wydział Naukowo-Wydawniczy Ministerstwa Zdrowia, Lekarski Instytut Naukowo-Wydawniczy. Założycielem i organizatorem GBL był dr Stanisław Konopka. Już 2 czerwca 1945 roku zgłosił się do Ministerstwa Zdrowia aby pozwolono mu zająć się tworzeniem biblioteki lekarskiej. Dr Konopka uważał za rzecz konieczną powołanie do życia takiej placówki naukowej. Do zadań jej należałoby gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie piśmiennictwa polskiego i zagranicznego. Biblioteka byłaby centralnym ośrodkiem naukowym dla lekarzy, studentów oraz bibliotek i instytutów naukowych. Gromadzeniu i zabezpieczaniu księgozbioru GBL dr Konopka poświęcił swój czas, siły i zdrowie. Rozproszone po wojnie zbiory sprowadzał z całej Polski z kilkoma pracownikami biblioteki. Do Warszawy trafiły książki i czasopisma lekarskie z Sanatorium w Głuchołazach, ze Szczecina, Legnicy, Połczyna i innych miejscowości. Prof. Konopka poza gromadzeniem księgozbioru z kraju nawiązał porozumienia z organizacjami i towarzystwami naukowymi za granicą w celu pozyskiwania publikacji obcych dla GBL. Dzięki jego staraniom już w 1945 roku GBL przyznano kredyt- 10.000 koron szwedzkich na zakup książek lekarskich. Ofiarodawcami zagranicznymi były: Fundacja Rockefellera, Army Medical Librery, Misja Polska przy organizacji UNRRA, Royal Society of Medicine i wiele innych. W 1953 roku Biblioteka otrzymała Statut Tymczasowy, który określał zadanie, wytyczał organizacje wewnętrzną Biblioteki, nakładał obowiązek szkolenia fachowych pracowników innych bibliotek medycznych. Dyrektor Konopka zorganizował szkolenie kadr - 6 miesięczny Kurs dla Bibliotekarzy Bibliotek Lekarskich. Ukończyło go 66 osób. W roku 1954 w Bibliotece powstało Koło Naukowe. Na zebraniach Koła były omawiane zagadnienia związane z książka, lecznictwem oraz działalnością ludzi wybitnych. W miarę potrzeby na terenie Biblioteki były organizowane wewnętrzne seminaria, kończące się egzaminami. W 1955 roku Bibliotek otrzymała rozszerzony statut, na podstawie którego mogła posiadać oddziały terenowe. Obecnie Biblioteka posiada 16 oddziałów działających w różnych miastach Polski. W zbiorach Biblioteki oprócz fachowej medycznej literatury znajdują się encyklopedie polskie i zagraniczne, bibliografie ogólne i specjalistyczne, słowniki językowe i naukowe, biografie, spisy literatury i inne różnorodne informatory. Biblioteka posiada cenne zbiory specjalne i muzealne. Każdy zainteresowany dziejami medycyny może tu znaleźć rękopisy i starodruki, dyplomy, obrazy olejne, akwarele i ryciny, portrety lekarzy, rzeźby, fotografie, narzędzia lekarskie, medale, odznaki i ekslibrisy lekarskie i inne materiały historyczne. Są one związane z medycyną jako cenny materiał ilustracyjny do jej dziejów. Lata 1971 – 1981 to wprowadzenie nowych technologii, kserografia i mikrofiszowanie dokumentów oraz komputerowy system bibliograficzny, a także elektroniczna łączność z systemem informacyjnym MEDLARS - MEDLINE poprzez ośrodek w Sztokholmie. Rok 1989 to mechanizacja i komputeryzacja procesów biblioteczno – informacyjnych, rozwój naukowy kadry bibliotecznej, prace nad rozwojem i adaptacją zautomatyzowanych systemów bibliotecznych, łączność elektroniczna, zaplecze poligraficzne. Przebudowa od podstaw i adaptacja dla potrzeb bibliotecznych pozyskanego dla Głównej Biblioteki Lekarskiej zrujnowanego pawilonu dawnego Szpitala Ujazdowskiego otworzyła nowe możliwości działania stwarzając dogodne warunki przechowywania, udostępniania i eksponowania cennych zbiorów specjalnych oraz unikalnych muzealiów. Struktura organizacyjna ulegała stopniowym przemianom i była dostosowywana do aktualnych potrzeb i możliwości działania. Oddział Głównej Biblioteki Lekarskiej w Rzeszowie podlegał strukturze organizacyjnej Głównej Bibliotece Lekarskiej jak: prowadzenie działalności bibliotecznej w zakresie gromadzenia zbiorów, opracowania wydawnictw zwartych czasopism, przechowywania i konserwacji zbiorów, kontroli i selekcji zbiorów, udostępniania zbiorów, prowadzenie działalności w zakresie naukowej informacji medycznej, współpraca z naukowymi bibliotekami medycznymi w kraju, administrowanie Oddziałem. Na czele Oddziału Terenowego Głównej Biblioteki Lekarskiej stoi kierownik podległy bezpośrednio Dyrektorowi Głównej biblioteki Lekarskiej

Border dates:

1947-2008

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1947-2008.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

244

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

4.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 244 ja