Jan Ochsner Fabryka Maszyn i Odlewnia Żelaza w Białej Krakowskiej

Reference code
13/330/0
Border dates
1949
Number of series
0
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
13/330/0/-/1 Protokół zdawczo-odbiorczy fabryki 1949 0