Spółka Wodna "Gostyń" w Tychach

Reference code
12/632/0
Border dates
[1956] 1959-1975
Number of series
5
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
12/632/0/1/1 Uchwała Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Tychach z dnia 19.X. 1961 r. w sprawie zaopatrzenia ludności w wodę [załączona analiza gospodarki wodnej w powiecie tyskim]. 1961-1961 0
12/632/0/1/2 Zasadnicze kierunki działania w przedsiębiorstwach metalowych powiatu tyskiego w świetle uchwał X Plenum KC [wytyczne wydane przez Komitet Powiatowy PZPR w Tychach]. 1962-1962 0
12/632/0/1/3 Statuty Spółki Wodnej "Gostyń" z siedzibą w Tychach. 1960-1962 0
12/632/0/1/4 Statut Spółdzielni Usługowo-Wytwórczej Kółek Rolniczych w Katowicach [wykonującej prace melioracyjne na terenie województwa katowickiego]. 1962-1962 0
12/632/0/1/5 Statut Spółki Wodnej "Tychy" z siedzibą w Tychach 1969-1969 0
12/632/0/1/6 Odpisy dokumentów dotyczących założenia Spółki Wodnej "Gostyń" z siedzibą w Tychach. 1959-1959 0
12/632/0/1/7 Sprawy organizacyjno-statutowe Spółki Wodnej "Gostyń" w Tychach. 1959-1968 0
12/632/0/1/8 Spółka Wodna "Gostyń" w Tychach [zarządzenia wewnętrzne, instrukcje służbowe]. 1961-1964 0
12/632/0/1/9 Tymczasowa instrukcja dotycząca czynności i obowiązków strażników wałowych. 1963-1963 0
12/632/0/1/10 ["Instal" Katowice - zarządzenia wewnętrzne, instrukcje służbowe]. 1969-1969 0
12/632/0/1/11 Księga skarg i wniosków. 1963-1965 0
12/632/0/1/12 Sprawy personalne kierownictwa Spółki Wodnej "Gostyń" w Tychach. 1969-1971 0
12/632/0/1/13 Protokoły posiedzeń Zarządu Spółki Wodnej "Gostyń" w Tychach. 1959-1961 0
12/632/0/1/14 [Protokół zebrania Zarządu Spółki Wodnej "Gostyń" w Tychach, odbytego dnia 30.IX.1965. Załączony porządek obrad i lista obecności]. 1965-1965 0
12/632/0/1/15 Protokół konferencji odbytej dnia 8 VI 1961 r. w sprawie zagadnień hamujących ostateczne ukończenie budowy targowiska w Tychach. 1961-1961 0
12/632/0/2/16 Planowanie inwestycyjne na rok 1965. [Obiekty inwestycyjne i globalne koszty inwestycji, rozbicie kosztów na poszczególnych udziałowców]. 1964-1964 0
12/632/0/2/17 Plan robót własnych Spółki Wodnej "Gostyń" w Tychach na okres 1.I.1969 - 30.V.1969. 1969-1969 0
12/632/0/2/18 Plan wskaźników techniczno-ekonomicznych i zestawienia robót konserwacyjnych Spółki Wodnej "Tychy" z siedzibą w Tychach na okres od 1 VI 1969 r.-31 XII 1969 r. 1969-1969 0
12/632/0/2/19 Plan pracy Spółki Wodnej w Bieruniu Starym na rok 1965. 1965-1965 0
12/632/0/2/20 Sprawazdanie z działalności Spółki Wodnej "Gostyń" od walnego zebrania członków w dniu 12.VIII 1959 r. do 24.XI 1959 r. 1959-1959 0
Showing 1 to 20 of 156 entries.