Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców "Społem" Oddział we Włodawie

Reference code
36/527/0
Border dates
1972-1983
Number of series
0
Number of scans
0