Akta miasta Wołczyna

Reference code
45/27/0
Border dates
1554-1821
Number of series
6
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
45/27/0/1/1 Akta Kriegs und Domänenkammer Breslau betr. Einsendungs der gedruckten und geschriebenen Fürstentum und städtischen Statute durch die Stadt Konstandt. 1742 0
45/27/0/1/2 Dot. 1/ sporów miedzy gminą a wójtem, między gminą a Possadowsky'm i Studnitzkim, jak również między proboszczem Wołczyna a gospodarzami z Gierałcic o wypas bydła. 2/ próśb kierowanych do księcia o ulgi w ponoszonych ciężarach, po pożarze w 1581 1576 - 1602 0
45/27/0/1/3 Streitigkeiten der Gemeinde Constadt mit dem Erbherrn und dem Erbvogt wegen des Constadter Waldes. 1569 - 1603 0
45/27/0/1/4 Streit der Stadt mit der Hauptmann Hans v.[von] Studnitz. 1591 0
45/27/0/1/5 Brau-Urbar 1580 0
45/27/0/1/6 Verpachtung des Bier und Branntwein Urbars zu Constadt Vol. I 1748 - 1778 0
45/27/0/1/7 Verpachtung des Bier und Branntwein Urbars zu Constadt Vol. II 1779 - 1797 0
45/27/0/3/8 [Gmina Wołczyn zwraca się do książąt Henryka III oleśnickiego i Karola II na Bierutowie ze skargą na karczmarzy z Gierałcic w sprawie sprzedaży i kupna piwa oraz z prośbą o przywilej handlu piwem oleśnickim] 1580 0
45/27/0/3/9 Grenzen. 1565 - 1606 0
45/27/0/3/10 1/ Pisarz gminny Valentinus Walter do księcia Karola II oleśnickiego w sprawie swojego małego majątku 2/ Pisarz Valentinus Walter donosi, że ze względu na znajomość języka polskiego i jego wierną służbę mógłby zostać wójtem./ 1589 0
45/27/0/3/11 Grund und Hypothecken Akta Constadt u.[und] Anteil Ellguth betr. Vol. I sub. A 1604 - 1721 0
45/27/0/4/12 Correspondenz der Erbvögte mit den Herzogen von Oels. 1570 - 1571 0
45/27/0/4/13 Streitigkeiten der Erbvögte mit ihren Unterthanen. 1560 - 1669 0
45/27/0/4/14 Streitigkeiten des Erbvogtes Balthasar u. Jacob mit denen von Skal auf Bodland wegen seines Mühlteiches. 1571 - 1590 0
45/27/0/4/15 Streitigkeiten des Erbvogtes Balthasar mit seinem Schwager Benisch Zacharias wegen der Hinterlassenschaft seines Vaters des Vogtes Wawrzin. 1572 0
45/27/0/4/16 Streitigkeiten des Erbvogtes mit Paul Gieraltowski. 1576 - 1581 0
45/27/0/4/17 Streitigkeiten des Erbvogtes Jacob mit seinen Angehörigen wegen der Hinterlassenschaft seines Vaters des Erbvogts Balthasar. 1583 0
45/27/0/4/18 Streitigkeiten des Erbvogtes mit Adam Possadowski. 1587 - 1591 0
45/27/0/4/19 Streitigkeiten des Erbvogtes mit denen von Studnitz auf Jeraltschütz. 1596 - 1607 0
45/27/0/4/20 [dot. długu 9 talarów zaciągniętego przez Stefana Kukulka u Zacharias Angnellus proboszcza w Wołczynie w latach 1584 - 1590 1584 - 1590 0
Showing 1 to 20 of 61 entries.