Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zdzieszowicach. Zespół złożony

Reference code
45/237/0
Border dates
[1955] [1956- VII 1962] 1962-1972
Number of series
20
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
45/237/0/1/1 [Protokoły z sesji Gromadzkiej Rady Narodowej] 1955 0
45/237/0/1/2 [Protokoły z sesji Rady Narodowej Osiedla] 1956 0
45/237/0/1/3 [Protokoły z sesji Rady Narodowej Osiedla] 1957 0
45/237/0/1/4 [Protokoły z sesji Rady Narodowej Osiedla] 1958 0
45/237/0/1/5 [Protokoły z sesji Rady Narodowej Osiedla] 1959 0
45/237/0/2/6 [Spotkania radnych z wyborcami] 1969-1971 0
45/237/0/3/7 [Komisja Budżetowo-Finansowa - plany pracy, protokoły z posiedzeń] 1961-1972 0
45/237/0/3/8 [Komisja Budżetowo-Finansowa - plany pracy, protokoły z posiedzeń, sprawozdania] 1965-1968 0
45/237/0/3/9 [Komisja Budżetowo-Finansowa - plany pracy, protokoły z posiedzeń, sprawozdania] 1969-1971 0
45/237/0/4/10 [Komisja Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Budownictwa - plany pracy, protokoły z posiedzeń, z przeprowadzonych kontroli, sprawozdania] 1969-1972 0
45/237/0/5/11 [Komisja Kulturalno-Oświatowa - sprawozdanie z pracy, plan pracy] 1961 0
45/237/0/5/12 [Komisja Kulturalno-Oświatowa - plan pracy, protokoły z posiedzeń, przeprowadzonych kontroli, sprawozdania] 1969-1972 0
45/237/0/6/13 [Komisja Mandatowa - plan pracy, protokoły z posiedzeń] 1971 0
45/237/0/7/14 [Komisja Ochrony i Porządku Publicznego - plany pracy, protokoły posiedzeń, z przeprowadzonych kontroli] 1966-1967 0
45/237/0/7/15 [Komisja Ochrony i Porządku Publicznego - plany pracy, protokoły posiedzeń] 1969-1971 0
45/237/0/8/16 [Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności - plany pracy, sprawozdanie] 1961-1962 0
45/237/0/8/17 [Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności - plany pracy, protokoły z posiedzeń, z przeprowadzonych kontroli, sprawozdania] 1965-1968 0
45/237/0/8/18 [Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności - plany pracy, protokoły z posiedzeń, z przeprowadzonych kontroli, sprawozdania] 1969-1972 0
45/237/0/9/19 [Komisja Urządzenia Osiedli - plany pracy, protokoły posiedzeń, sprawozdania] 1961-1962 0
45/237/0/10/20 [Komisja Zdrowia Zatrudnienia i Opieki Społecznej - plany pracy, protokoły z posiedzeń, z przeprowadzonych kontroli, sprawozdania] 1965-1968 0
Showing 1 to 20 of 57 entries.