Państwowy Ośrodek Maszynowy w Węgrowie

Reference code
62/250/0
Border dates
[1952-1957] 1957-1992
Number of series
0
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
62/250/0/-/1 Protokóły przejętego majątku z byłych Sołeckich Ośrodków Maszynowych do Gminnego Ośrodka Maszynowego 1952-1952 0
62/250/0/-/2 Plan finansowo-gospodarczy Zespołu GOM 1953-1953 0
62/250/0/-/3 Bilans Zespołu GOM Węgrów sporządzony wg stanu na dzień 30 czerwca 1955 roku 1955-1955 0
62/250/0/-/4 Plan finansowo-gospodarczy Zespołu GOM Węgrów na 1955-1956 rok 1955-1956 0
62/250/0/-/5 Bilans Zespołu GOM Węgrów sporządzony na dzień 31 marca 1956 roku 1956-1956 0
62/250/0/-/6 Protokół nr 21 z wyników badania rocznego sprawozdania finansowego Zespołu GOM w Węgrowie na rok 1955 [bilans] 1955-1956 0
62/250/0/-/7 Bilans Zespołu GOM Węgrów od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 1956 roku 1956-1956 0
62/250/0/-/8 Bilans od dnia 1 stycznia do 30 września 1956 roku 1956-1956 0
62/250/0/-/9 Bilans Zespołu GOM Węgrów sporządzony wg stanu na dzień 31 marca 1957 r. [protokół z przyjęcia sprawozdania finansowego] 1957-1957 0
62/250/0/-/10 Bilans otwarcia likwidacji Zespołu GOM Węgrów sporządzony wg stanu na dzień 30 kwietnia 1957 r. [Bilans zamknięcia likwidacji Zespołu GOM Węgrów sporządzony wg stanu na dzień 15 listopada 1957 r.] 1957-1957 0
62/250/0/-/11 Bilans Zespołu GOM Węgrów sporządzony wg stanu na dzień 30 czerwca 1957 rok 1957-1957 0
62/250/0/-/12 Protokóły przekazania GOM za rok 1955-1956 [protokóły zdawczo-odbiorcze] 1955-1957 0
62/250/0/-/13 Bilans sporządzony wg stanu na dzień 31 grudnia 1956 r. z GOM Węgrów [z Gminnych Ośrodków Maszynowych należących do Zespołu GOM w Węgrowie] 1956-1957 0
62/250/0/-/14 Pracownicy zwolnieni z Zespołu GOM w Węgrowie [sprawy pracownicze] 1957-1957 0
62/250/0/-/15 Protokół z wyborów Rady Zakładowej 1980-1980 0
62/250/0/-/16 Dokumenty Związków Zawodowych 1977-1978 0
62/250/0/-/17 Samorząd pracowniczy 1983-1984 0
62/250/0/-/18 Protokóły i uchwały Związku Zawodowego 1985-1985 0
62/250/0/-/19 Protokóły posiedzeń Związku Zawodowego, regulamin wewnętrzny zakładowego funduszu mieszkaniowego i socjalnego 1986-1990 0
62/250/0/-/20 Protokóły z posiedzeń Dyrekcji 1974-1976 0
Showing 1 to 20 of 132 entries.