Urząd Gminy w Niegowie

Reference code
8/692/0
Border dates
1973-1990[1993]
Number of series
0
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
8/692/0/-/1 Statut organizacyjny Urzędu Gminy 1975 0
8/692/0/-/2 Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy 1974 0
8/692/0/-/3 Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy 1980 0
8/692/0/-/4 Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy 1989 0
8/692/0/-/5 Zarządzenia Naczelnika Gminy 1974-1985 0
8/692/0/-/6 Długofalowe i roczne plany pracy jednostki własnej na okres 1976-1981 1976-1981 0
8/692/0/-/7 Długofalowe i roczne plany pracy jednostki własnej na okres 1982 i 1984 rok 1982-1984 0
8/692/0/-/8 Długofalowe i roczne plany pracy jednostki własnej na okres 1986-1988 1986-1988 0
8/692/0/-/9 Programy realizacyjne i okresowe plany pracy jednostki własnej na okres 1983-1984 1983-1984 0
8/692/0/-/10 Programy realizacyjne i okresowe plany pracy jednostki własnej na 1985 rok 1985 0
8/692/0/-/11 Programy realizacyjne i okresowe plany pracy jednostki własnej na 1986 rok 1986 0
8/692/0/-/12 Programy realizacyjne i okresowe plany pracy jednostki własnej na 1987 rok 1987 0
8/692/0/-/13 Programy realizacyjne i okresowe plany pracy jednostki własnej na 1988 rok 1988 0
8/692/0/-/14 Programy realizacyjne i okresowe plany pracy jednostki własnej na 1989 rok 1989 0
8/692/0/-/15 Sprawozdania statystyczne z zakresu zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników za okres 1973-1987 1974-1988 0
8/692/0/-/16 Miesięczne sprawozdania statystyczne z pośrednictwa pracy 1978-1982 0
8/692/0/-/17 Roczne sprawozdania statystyczne z realizacji czynów społecznych za okres 1975-1982 1976-1983 0
8/692/0/-/18 Półroczne sprawozdania statystyczne z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za okres 1976-1980 1976-1981 0
8/692/0/-/19 Analizy i oceny skarg i wniosków, sprawozdania i informacje 1988 0
8/692/0/-/20 Ewidencja pieczęci urzędowych 1973 0
Showing 1 to 20 of 190 entries.