Akta miasta Kalisza

Reference code
11/19/0
Border dates
[1783] 1809-1950 [1998]
Number of series
27
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
11/19/0/-/4682 Plan miasta Kalisza z wykazaniem odbudowujących się obecnie domów 13 czerwca 1920 0
11/19/0/1.1/4189 [Akta dotyczące służby Ignacego Franciszka Majera na stanowisku Inspektora Policji w Kaliszu] 1864-1867 0
11/19/0/1.2/4190 Akta darowanego Teatru Amatorskiego na rzecz Szpitala Miasta [m. in. spisy garderoby i różnych sprzętów teatralnych] 1819-1822 0
11/19/0/1.2/4191 Akta łąki szpitalnej [na Przedmieściu Wrocławskim, za nowym szpitalem, m.in. licytacje na roczne wydzierżawienie łąki] 1820-1837 0
11/19/0/1.2/4192 Akta wypuszczonego w wieczystą dzierżawę placu [ogrodu] szpitalnego [na Przedmieściu Warszawskim] Hilaremu Radzik, a później odsprzedanego fabrykantowi Wilchelmowi May [m.in. umowy dzierżawy i sprzedaży] 1820-1834 0
11/19/0/1.2/4193 Akta nadania fabrykantowi Mayer placów szpitalnych na których stał dawniej Teatr i zabudowania Proboszczowskie, w końcu dzierżawionych przez Pielawskiego 1820 0
11/19/0/1.2/4194 Akta posiadanych przez Staszewskiego, Machowicza, Tonderę i Rymalską [Rymelską] gruntów szpitalnych na Pólku pod wsią Ogrody [m.in. kontrakty dzierżawcze, sprzedaży, podatki] 1820-1826 0
11/19/0/1.2/4195 Akta kapitałów legowanych dla tutejszego szpitala 1820-1838 0
11/19/0/1.2/4196 Akta regulacji hipotek praw realnych do Instytutu Szpitalnego tutejszego należących tudzież kapitałów na domach miasta Kalisza lub na dobrach ziemskich zamieszczonych [m.in. plan dystrybucji masy czynnej synagogi kaliskiej] 1820-1821 0
11/19/0/1.2/4197 Akta długu szpitalnego w sumie 500 złotych na domie sukcesorów Nowackich [przy ulicy Wrocławskie Przedmieście] pod numerem 531 [m.in. wykaz hipoteczny posesji przy ul. Wrocławskie Przedmieście nr 537, akta dotyczące lat 1786-1794] 1821-1838 0
11/19/0/1.2/4198 Akta należności szpitalnych od Sokolnickiego i rozpoczęcia procesu eksmisyjnego [m.in. kontrakty dzierżawne, obwieszczenia o licytacji, opisy wszystkich budynków znajdujących się we wsi Tyniec, wykaz imienny czynszowników folwarku Tyniec] 1821-1830 0
11/19/0/1.2/4199 Akta wypożyczenia 3000 złotych Hilaremu Radzik z funduszów szpitalnych 1821-1824 0
11/19/0/1.2/4200 Akta długu Szpitala św. Ducha w sumie 10.000 zlotych do masy synagogi kaliskiej [m.in. plan dystybucji masy czynnej, odpisy aktów XVII i XVIII-wiecznych] 1822-1924 0
11/19/0/1.2/4201 Akta sprzedaży gruntu 2400 łokci II Panu [Wincentemu Dominikowi] Przechadzkiemu przez Hilarego Radzik z nabytego ogrodu szpitalnego 1822-1824 0
11/19/0/1.2/4202 Akta funduszów szpitala i ściągania ich do kasy [m.in. wykazy zaległości, przychody i rozchody, likwidacja niedoborów, procenty bankowe, wykazy gruntów, danin, czynszów] 1822-1838 0
11/19/0/1.2/4203 Akta przeznaczonego funduszu na utrzymanie ubogich i chorych [w mieście Kaliszu] przez Przemysława Króla Polskiego [m.in. odpisy i reskrypty przywileju na szpital św. Ducha w mieście Kaliszu, odpisy aktów XIII-XVI i XVIII-wiecznych] 1822 0
11/19/0/1.2/4204 Akta odsprzedania przez Hilarego Radzik z ogrodu szpitalnego 2100 łokci Józefowi Myslińskiemu [m.in. kontrakt sprzedaży] 1822-1827 0
11/19/0/1.2/4205 Akta zapisów testamentowych na rzecz szpitali 1823-1830 0
11/19/0/1.2/4206 Akta kapitału szpitala 1045 złotych polskich lokowanego na I części wsi Ociąża w Wielkim Księstwie Poznańskim [m.in. plan dystrybucji dochodów z I części wsi Ociąż za rok 1823/24] 1824-1826 0
11/19/0/1.2/4207 Akta tyczące się lokowanych 100 grzywien Piotra Pomorskiego dla szpitala miejskiego [m.in. wypisy XVII- wiecznych dekretów] 1822-1842 0
Showing 1 to 20 of 4,681 entries.