Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Siennicy powiat Mińsk Mazowiecki

Reference code
Border dates
Name Dates Type of act Unroll all
Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Siennicy powiat Mińsk Mazowiecki 1826-1829, 1831-1836 zgony
Unroll
Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Siennicy powiat Mińsk Mazowiecki 1826-1829, 1831-1836 małżeństwa
Unroll
Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Siennicy powiat Mińsk Mazowiecki 1826-1829, 1831-1836 urodzenia
Unroll