Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Mokobodach powiat Siedlce

Reference code
Border dates
Name Dates Type of act Unroll all
Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Mokobodach powiat Siedlce 1827-1836, 1848-1860, 1862-1869, 1878, 1901-1902, 1904-1906, 1908, 1914, 1917 urodzenia
Unroll
Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Mokobodach powiat Siedlce 1827-1836, 1847-1869, 1878, 1901-1902, 1904-1906, 1908, 1914, 1917 zgony
Unroll
Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Mokobodach powiat Siedlce 1832, 1833, 1840, 1848, 1862, 1864, 1865, 1866, 1902-1904, 1906-1907 alegata
Unroll
Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Mokobodach powiat Siedlce 1827-1851, 1853-1860, 1862-1869, 1878, 1901-1902, 1904-1906, 1908, 1914, 1917 małżeństwa
Unroll