Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Siedlcach

Reference code
Border dates
Name Dates Type of act Unroll all
Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Siedlcach 1828, 1834-1845, 1851-1852, 1856-1857, 1861-1863, 1865, 1867-1868, 1873, 1875-1877, 1885-1891, 1893-1894, 1897-1900, 1902-1908, 1910-1911, 1913, 1917 zgony
Unroll
Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Siedlcach 1828, 1834-1845, 1851-1852, 1856-1857, 1861-1863, 1865, 1867-1868, 1873, 1875-1877, 1885-1891, 1893-1894, 1897-1900, 1902-1908, 1910-1911, 1913, 1917 małżeństwa
Unroll
Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Siedlcach 1839, 1844, 1852, 1857 rozwody
Unroll
Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Siedlcach 1828, 1834-1845, 1851-1852, 1856-1857, 1861-1863, 1865, 1867-1868, 1873, 1875-1877, 1885-1891, 1893-1894, 1897-1900, 1902-1908, 1910-1911, 1913, 1917 urodzenia
Unroll