Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Sokołowie Podlaskim

Reference code
Border dates
Name Dates Type of act Unroll all
Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Sokołowie Podlaskim 1833, 1835-1836, 1842-1847, 1850-1859, 1867, 1869, 1882-1884 alegata
Unroll
Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Sokołowie Podlaskim 1826-1917 małżeństwa
Unroll
Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Sokołowie Podlaskim 1826-1917 urodzenia
Unroll
Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Sokołowie Podlaskim 1826-1917 zgony
Unroll