Akta miasta Kluczborka

Reference code
45/13/0
Border dates
1402-1945
Number of series
55
Number of scans
23
Number Name Border dates Number of scans
1 Dokumenty 1402 - 1709 0
2 Sprawy komunalne [Gemeinde Sachen] 8
2.1 Historia, statystyka i ustrój miasta [Geschichte, Statistik und Verfassung der Stadt] 1590 - 1942 0
2.2 Granice miasta i jego dzielnice [Stadtbezirk] 1742 - 1936 0
2.3 Zaludnienie [Bevölkerung] 1766 - 1940 0
2.4 Obywatelstwo miejskie [Bürgerecht] 1708 - 1934 0
2.5 Organizacja władz miejskich [Organisation der Stadtbehörden] 1529 - 1936 0
2.6 Zarządzanie miastem [Geschäftsfürung der Stadtbehörde] 1809 - 1935 0
2.7 Zarządzanie majątkiem miejskim [Verwaltung des städtischen Vermögens] 1644 - 1944 0
2.8 Kasa oszczędności [Das Bürger- Korporations- und Intressenten-Vermögen] 1827 - 1924 0
2.9 Wydział miejski [Stadtausschußsachen] 1864 - 1927 0
2.10 Sprawy żydowskie [Juden Sachen] 1742 - 1944 0
2.11 Zarządzanie fundacjami dobroczynnymi [Verwaltung der milden Stifung] 1743 - 1935 0
2.12 Opłaty komunalne [Das Komunal-Abgaben-Wesen] 1737 - 1944 0
2.13 Kasa miejska i sprawy finansowe [Das Kämmereikassen und Rechnungs Wesen] 1600 - 1942 0
2.14 Sprawy wyznaniowe i szkolnictwo [Das Kirchen- und Schul- Wesen] 1659 - 1934 8
3 Policja [Polizei-Sachen] 0
3.1 Organizacja policji miejskiej [Organisation der Polizeibehörden] 1744 - 1944 0
3.2 Policja do spraw bezpieczeństwa osobowego [Personen Sicherheitspolizei] 1770 - 1927 0
3.3 Policja do spraw bezpieczeństwa własnościowego [Eigentums-Sicherpolizei] 1831 - 1927 0
3.4 Nadzór policji nad służbą domową [Gesindepolizei] 1811 - 1927 0
3.5 Policja do spraw porządkowo-obyczajowych [Ordnungs und Sittenpolizei] 1795 - 1927 0
3.6 Policja do spraw ubogich [Armenpolizei] 1779 - 1926 0
3.7 Policja do spraw sanitarnych i zdrowia [Sanitätspolizei] 1723 - 1924 0
3.10 Policja do spraw leśnych i łowiectwa [Forst- und Jagd- Polizei] 1785 - 1927 0
3.11 Policja do spraw rzemiosła i handlu [Gewerbepolizei] 1551 - 1929 0
3.12 Policja do spraw budowlanych [Baupolizei] 1742 - 1938 0
3.13 Policja do spraw dróg i ulic [Wege- und Straßen-Polizei] 1761 - 1928 0
3.14 Policja do spraw wodnych i przeciwpowodziowych [Wasserschaden und Vorflutpolizei] 1747 - 1920 0
3.15 Policja przeciwpożarowa [Feuerpolizei] 1617 - 1927 0
4 Państwo, ustrój i administracja [Landesherrliche Sachen] 0
4.1 Zależność miasta od państwa, władz rejencji i powiatu [Landeshoheits Sachen] 1751 - 1942 0
4.2 Podatki i dochody państwowe [Steuer und Landesherrliche Einkünfte] 1802 - 1944 0
4.3 Sprawy wojskowe [Militärsachen] 1650 - 1923 0
4.4 Sądownictwo [Justizsachen] 1591 - 1927 0
4.5 Sprawy państwa [Landtagssachen] 1849 - 1913 0
4.6 Sprawy prowincji [Provinzialsachen] 1825 - 1925 0
4.7 Sprawy powiatu [Kreissachen] 1822 - 1927 0
4.8 Urząd Stanu Cywilnego [Zivilstandesamt] 1808 - 1945 0
5 Akta varia 15
5.1 Rada i władza miejska [Der Rath und des Stadtregiment] 1551 - 1962 0
5.2 Stany [Stände] 1550 - 1735 0
5.3 Zarząd miastem [Stadtverwaltung] 1646 - 1791 0
5.4 Prawo i sądownictwo [Recht und Gericht] 1500 - 1737 0
5.5 Policja miejska [Polizei] 1559 - 1840 0
5.6 Sprawy finansowe [Finanzen] 1500 - 1824 15
5.7 Sprawy wojskowe [Militaria] 1580 - 1709 0
5.8 Statystyka i kultura [Statistik und Kultur] 1501 - 1789 0
5.9 Szkolnictwo [Sittliche und wissenschaftliche Bildung] 1597 - 1750 0
5.10 Sprawy Kościoła [Ecclesiastika] 1501 - 1800 0
5.11 Suplement; Sprawy poszczególnych domów, gruntów, osób [Anhang; Einzelen Häuser, Grundstücke und Personen] 1548 - 1854 0
5.12 Pomoce archiwalne (stare inwentarze) 1850 - 1927 0
6 dokumenty - dopływ 1409 - 1553 0
7 wyłączono z zespołu 2634 1867 - 1867 0
8 korekta ewidencji 2016 1940 - 1944 0