Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Akta w przedmiocie protokołów postrzeżeń nad rachunkami

1805-1849

Akta w przedmiocie miar i wag

1819-1845

Akta w przedmiocie rzemieślników

1819-1867

Akta w przedmiocie dróg, mostów i szarwarku

1819-1870